Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa ma blisko 130 młodych olimpijczyków

opublikowany: środa, 10. czerwca 2015 - 19:42, Tomasz Demiańczuk
R. Motyl fot. R. Motyl
Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m.st. Warszawy gratuluje sukcesów warszawskim uczniom

W środę, 10 czerwca w Teatrze Współczesnym władze miasta spotkały się z młodzieżą ze stołecznych liceów i techników – laureatami olimpiad. Z tego grona 18 uczniów zwyciężyło w dwóch konkursach, najczęściej w podobnej dziedzinie, np. w Olimpiadzie Matematycznej i Olimpiadzie Informatycznej.


Z grona 129 młodych ludzi, aż 22 uczniów będzie reprezentować Polskę na zawodach międzynarodowych (olimpiady: matematyczna, informatyczna, lingwistyki matematycznej, fizyczna, filozoficzna, astronomiczna, języka łacińskiego). W trakcie spotkania Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy gratulował sukcesów uczniom, opiekunom, nauczycielom i rodzicom. – Dziękuję za trud włożony w przygotowanie nauczycielom, opiekunom i rodzicom – mówił zastępca prezydent, laureatom olimpiad życzył dalszych sukcesów i dostania się na wymarzone studia – To od was w dużej mierze zależy przyszłość naszego miasta.

System wspierania uczniów uzdolnionych jest jednym z istotnych założeń polityki edukacyjnej stolicy. Od 2007 r. Urząd m.st. Warszawy podjął szereg działań. To m.in. stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy „Sapere Auso” dla uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia w nauce. Ratusz realizuje program „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne”, który wspiera formułę „szkoły po lekcjach”, oferującej uczniom zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania. Temu ma również służyć współpraca miasta z uczelniami wyższymi, dzięki której uczniowie mogą korzystać z zasobów intelektualnych i bazy warszawskich uczelni.

Na zakończenie spotkania wszyscy obecni obejrzeli spektakl „Najdroższy”.