Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Budżet stolicy uchwalony

opublikowany: piątek, 25. stycznia 2019 - 8:50, Konrad Klimczak
Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy

Radni Warszawy zatwierdzili budżet na 2019 rok. Więcej pieniędzy na edukację, żłobki, transport, kulturę i walkę o czyste powietrze – to priorytety w budżecie Warszawy.


Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu oraz za merytoryczną dyskusję. W tym roku przeznaczymy na rozwój naszego miasta rekordową kwotę 19,1 mld zł. Jestem przekonany, że razem zrobimy dużo ważnych projektów dla miasta. Warszawa dalej będzie się zmieniać na lepsze. Realizujemy obietnice i koncentrujemy się na poprawie jakości życia warszawianek i warszawiaków. To dopiero początek zmian – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy. 

Edukacja

Jednym z priorytetów projektu budżetu Warszawy na 2019 rok są rekordowo wysokie nakłady na oświatę, które wraz z wydatkami inwestycyjnymi wynoszą – 4 mld 925 mln zł. To największa pozycja w budżecie miasta. Planujemy przeznaczyć więcej środków na bieżące zadania w edukacji, między innymi na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz dalsze dostosowywanie szkół do podwójnego rocznika uczniów, którzy rozpoczną we wrześniu naukę w szkołach ponadpodstawowych. Oprócz tego miasto finansuje poprzez dotacje (planowane na 2019 r. w kwocie 599 mln zł), blisko 900 niepublicznych placówek oświatowych.

Najmłodsi nauczyciele z wyższą pensją

Wprowadzamy podwyżki dla nauczycieli kontraktowych i stażystów. W 2019 r. nauczyciele kontraktowi z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym otrzymają, dodatkowo ze środków własnych miasta, 270 zł brutto podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, a nauczyciele stażyści z tymi samymi kwalifikacjami 250 zł brutto. Na ten cel miasto przeznaczyło 39 mln zł, a podwyżki obejmą łącznie 9,6 tys. osób. Podwyżką dla pracowników administracji i obsługi objęliśmy także  ponad 7 tys. osób w 11 dzielnicach. Już w grudniu mieli oni wyższe pensje. Podwyżki, w zależności od dzielnicy, wyniosły od 50 do 268 zł brutto. Z budżetu miasta przeznaczyliśmy na wyrównanie pensji pracownikom obsługi  17,1 mln zł.

Do 2023 r. planujemy zbudować 19 nowych przedszkoli dla 3 300 dzieci oraz 14 nowych szkół dla 10 600 uczniów. Jeszcze w tym roku otworzymy placówki na Bielanach (ul. Bogusławskiego 8A, ul. Conrada 10a i ul. Przy Agorze 12), a także w Wilanowie przy placu Vogla. Już działa przedszkole specjalne przy ul. Tarchomińskiej na Pradze-Północ.

Pomoc społeczna i zdrowie

Na ochronę zdrowia i pomoc społeczną zaplanowaliśmy wraz z wydatkami na inwestycje w 2019 r. 2 mld 450 mln zł.

Bezpłatne żłobki od września 2019 roku 

W tegorocznym budżecie jak i w latach do końca kadencji tj. do 2023 r. zaplanowaliśmy dodatkowo 771 mln zł na opiekę nad najmłodszymi warszawiakami. Łącznie w latach 2019-2045 na ten cel zaplanowano środki w kwocie 8 mld 260 mln zł.  

Zgodnie z zapowiedzią, od września wszystkie dzieci będą miały bezpłatną opiekę w miejskich żłobkach i prywatnych o standardzie zbliżonym do miejskiego, bez względu na zarobki rodziców. Będziemy również wspierać rozwój nowych żłobków prywatnych i finansować w nich miejsca. 

Oprócz tego w wydatkach inwestycyjnych przeznaczyliśmy 306 mln zł  na budowę 36 nowych żłobków w latach 2019-2023 dla 5000 dzieci. Jeszcze w tym roku otworzymy placówki na Mokotowie przy ul. Spartańskiej 2, na Woli przy ul. Ciołka 26a, na Ursynowie przy ul. Cynamonowej oraz w Wesołej – ul. Łaguny 1.

Bilans seniora, szczepienia, dodatkowe dyżury lekarskie

W latach 2019-2023 zarezerwowaliśmy dodatkowe środki w budżecie miasta w kwocie 145 mln zł. Wśród priorytetowych działań w zakresie ochronie zdrowia można wymienić: nowy program zdrowotny dla seniorów, czyli bilans 70 i 80-latka, szczepienia przeciw HPV dla dziewczynek i chłopców w wieku 12 lat, szczepienia przeciwko grypie dla dzieci i kobiet w ciąży oraz zwiększenie nakładów na miejski program in vitro.

Miasto sfinansuje również dodatkowe dyżury lekarzy internistów i pediatrów w dni powszednie – po 2 godziny dziennie w jednej przychodni w każdej z dzielnic miasta oraz dyżury kardiologów – 2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie w 15 przychodniach.

Ponadto wprowadzamy finansowanie profilaktyki dentystycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, nieobjętych badaniami bilansowymi. Wprowadzamy też finansowanie pikników medycznych oraz przeprowadzimy kampanię informacyjną dotyczącą szczepień.

Sport

W budżecie na 2019 r. zaplanowano również środki na zadania bieżące i majątkowe z zakresu rekreacji, sportu i turystyki w wysokości 257 mln zł.

Zadaszenia boisk, więcej dzieci korzystających z zajęć sportowych

Warszawa zwiększy dostępność do zajęć sportowych, tak aby więcej dzieci mogło korzystać z zajęć sportowych. Ponadto będziemy wspierać udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych. W sumie na ten cel, w latach 2019 -2023 przeznaczymy dodatkowe 26 mln zł.

Miasto rozpocznie w tym roku program zadaszenia boisk typu „orlik” i „syrenka” halami pneumatycznymi. Na

Pliki do ściągnięcia

  1. Warszawa dla wszystkich (plik: prezentacja_budzetowa.pps, rozmiar pliku: 6781 KB)