Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa coraz bardziej cyfrowa

opublikowany: czwartek, 17. maja 2018 - 14:30, Tomasz Demiańczuk

17 maja, obchodzony jest Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Przy tej okazji w Ambasadzie Francji odbyło się seminarium „Zrównoważone miasta”, gdzie omawiane były doświadczenia z wdrażania projektów „inteligentnych miast” przez samorządy polskie i francuskie. Głos zabrała także Warszawa.


Warszawa od lat prowadzi działania, które czynią ją miastem coraz bardziej zrównoważonym i „inteligentnym”. Stolica umie w sposób efektywny korzystać ze swoich zasobów, a przy tym stale podnosi jakość życia mieszkańców – dostrzegają to także międzynarodowi eksperci. O szczegółach projektów realizowanych w stolicy, podczas polsko-francuskiego seminarium, opowiadali przedstawiciele warszawskiego ratusza.

Miarą inteligencji miasta jest jakość funkcjonujących w nim systemów i powiązań między nimi. Warszawa staje się coraz bardziej cyfrowym miastem, dzięki czemu zwiększa swoją efektywność i atrakcyjność. Jeśli jednak proponujemy mieszkańcom coraz więcej rozwiązań technologicznych, musimy pamiętać o wzmacnianiu umiejętności cyfrowych osób, które mają z nich korzystać. Walcząc na różny sposób z wykluczeniem cyfrowym, musimy oferować także rozwiązania bardziej tradycyjne, bardziej dostępne. Dobrym przykładem systemu budowanego z taką właśnie wrażliwością, jest Miejskie Centrum Kontaktu 19115. Oferuje ono całodobowy kontakt z miastem za pośrednictwem aplikacji na smartfony, e-maila, strony internetowej czy czatu, ale także, wciąż najbardziej dostępnego i popularnego, telefonu 19115 – mówił Marcin Adamski, naczelnik w Biurze Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy.

Zrównoważony rozwój Warszawy to w praktyce szereg działań dotyczących najważniejszych kompetencji miasta. Mówię tutaj o budynkach efektywnych energetycznie, elektrycznym transporcie, czy też wsparciu dla energii odnawialnej. Planując rozwój stolicy na tych polach współpracujemy z instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi partnerami. Cały czas śledzimy też najnowsze trendy, które mogą przybliżyć stolicę do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń takich jak pyły czy tlenki azotu – podkreślał Marcin Wróblewski, kierownik projektów URBAN LEARNING oraz Sharing Cities - SHAR-LLM z Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.

Oba te aspekty – zrównoważony rozwój i smart city – zostały również podkreślone w przyjętej 10 maja „Strategii #Warszawa2030”. Jest to dokument ogólny, określający wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele strategiczne, czyli ogólne cele, które będą realizowane przez cały okres wdrażania strategii.

Warszawa stając się „zrównoważonym miastem” wdrożyła już wiele rozwiązań, dzięki którym poprawia się jakość życia mieszkańców, ale zyskuje także środowisko. Jako przykłady tego typu działań należy podać budowę zintegrowanych platform cyfrowych (w tym platformę Miejskiego Centrum Kontaktu 19115), systemu Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo, uruchomienie Warszawskiego Indeksu Powietrza, zakup autobusów bezemisyjnych czy powstanie Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej.

Więcej o spotkaniu, które odbyło się w Ambasadzie Francji można przeczytać tutaj.