Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa buduje, nie likwiduje

opublikowany: wtorek, 10. września 2019 - 15:31, Konrad Klimczak

Warszawa nie zlikwidowała 112 szkół. To kolejna manipulacja i kłamstwo PiS. W tych budynkach działają obecnie inne placówki oświatowe.


- Nic nie słyszałam o 112 szkołach zlikwidowanych w Warszawie. Natomiast wiem doskonale o 114 gimnazjach, które przestały istnieć w wyniku „deformy” – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.

W latach 2010-2015:

  • 68 szkół placówek, przestało funkcjonować ze względu na zmiany prawa oświatowego (ustawa z 19 sierpnia 2011 r. - likwidacja danego typu szkół – technika i licea uzupełniające, licea profilowane, technika dla dorosłych, technika uzupełniające, technika uzupełniające dla dorosłych, zasadnicze szkoły zawodowe).
  • Do 54 szkół nie było chętnych/kandydatów (licea, licea profilowane, licea dla dorosłych, szkoły policealne, technika ekonomiczne, technikum elektryczne, technikum dla dorosłych, szkoła policealna, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum elektroniczne), spadła liczba uczniów i oddziałów lub uczniów-pacjentów (gimnazjum, gimnazjum specjalne, szkoła podstawowa sportowa).
  • Warszawa nie pozbywa się placówek oświatowych. Wręcz przeciwnie, poza trzema wyjątkami, w tym szkołą przyszpitalną, w miejsce jednej wygaszanej szkoły lub zespołu szkół powstała nowa szkoła, z tymi samymi ławkami, krzesłami, tablicami. 
  • W tym samym okresie w stolicy wybudowano 10 szkół i 13 przedszkoli za blisko 1 mld złotych.

W latach 2019 – 2023 powstanie kolejnych 15 szkół i 29 przedszkoli za 1 200 mln zł.

Udział strony rządowej w inwestycjach oświatowych wynosi 0 zł.