Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa aktywnie zachęca do korzystania z ekodotacji

opublikowany: wtorek, 5. czerwca 2018 - 15:49, Magdalena Łań

Ekoedukatorzy ruszyli na spotkania. Dotychczas odwiedzili warszawiaków w ponad dwustu domach. Ich głównym zadaniem jest przekonać mieszkańców, by zmienili swoje nieekologiczne źródła ogrzewania na piece gazowe lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.


W budżecie stolicy wciąż czekają środki na dofinansowanie tego typu projektów.

Ekodeudaktorzy przypominają warszawiakom, że z miejskiego budżetu, na proekologiczne projekty uzyskać można nawet 75% ich wartości. Szczególny nacisk kładą na wymianę pieców, zachęcają mieszkańców, by inwestycje przeprowadzili jeszcze w tym roku. Od kilku dni trwa dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację kotłowni – przypomina Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

W tym roku warszawiacy złożyli wnioski o ekodotacje na kwotę blisko 18 milionów złotych. Dzięki temu z budżetu stolicy dofinasowanych zostanie 1911 proekologicznych inwestycji. Choć suma jest rekordowa to nie wyczerpała ona puli środków na ekodotacje. W piątek, 1 czerwca, ruszył dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni w 2018 r. Warszawiacy mogą otrzymać na ten cel nawet do 20 tysięcy złotych.

Do zmiany źródła ogrzewania zachęcają ekoedukatorzy. Dotychczas odwiedzili oni mieszkańców osiedla Miedzeszyn, a w kolejnych dniach zapukają do drzwi warszawiaków w Aleksandrowie i Falenicy. Wawer jest pierwszą z  pięciu dzielnic, gdzie pojawią się ekoedukatorzy. Ich wizytę poprzedził list Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, który był wrzucany do skrzynek pocztowych.

– Jesteśmy przekonani, że działania bezpośrednio przełożą się na zainteresowanie mieszkańców systemem dofinansowań. Odzwierciedleniem tego powinny być kolejne wnioski, które będą składane w tym i kolejnych naborach – mówi wiceprezydent Olszewski. – Zainteresowanie miejskimi ekodotacjami wzrasta, a odsetek inwestycji w odnawialne źródła energii jest coraz większy. W 2016 roku takich projektów dofinansowanych zostało 170, podczas gdy w ubiegłym już 546. W tym roku wniosków złożono 785. To pokazuje skalę tego przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że za każdą z tych liczb stoją decyzje warszawiaków, którzy świadomi tego jak ważne jest dbanie o jakość naszego środowiska, podjęli trud przeprowadzenia inwestycji. Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą przyłączyć się do walki o czyste powietrze dla Warszawy, mogą liczyć na naszą pomoc – dodaje.

Dzięki intensywnym pracom w ciągu ostatnich 11 lat nastąpił blisko 50% wzrost liczby mieszkań przyłączonych do centralnego ogrzewania w budynkach będących wyłączną własnością miasta. Od 2007 r. do centralnego ogrzewania podłączonych zostało prawie 5 tys. mieszkań.

W tym obszarze realizowane są kolejne działania, które sprawią, że w zasobie lokalowym miasta nie będzie ani jednego mieszkania opalanego węglem. Kolejne lokale są sukcesywnie przyłączane do centralnego ogrzewania, a tam gdzie nie jest to możliwe nieekologicznie piece zastępowane są przez paleniska gazowe, bezpieczne dla mieszkańców i środowiska. Kolejnym wyzwaniem jest budownictwo plus energetyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Milionowe ekodotacje
W dotychczas przeprowadzonym naborze wniosków, warszawiacy złożyli wnioski o finansowe wsparcie 1911 proekologicznych inwestycji. Wśród nich znalazło się, aż 1265, które bezpośrednio przyczynią się do ochrony jakości powietrza.

W tym roku mieszkańcy stolicy już po raz drugi otrzymają dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem lub przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wnioski o dofinansowanie takiej inwestycji, która zostanie wykonana w tym roku, złożyło 416 podmiotów. Pozwoli to jeszcze w tym roku zmienić sposób ogrzewania w ponad 3300 gospodarstwach domowych. Projekty wymiany pieców realizowane są także przez instytucje miasta. Dzięki nim kolejna setka lokali zyska ekologiczne ogrzewanie.

Dotację otrzymają jeszcze trzy inne grupy proekologicznych projektów. Będzie to 785 inwestycji polegających na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, 646 likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz 64 projekty związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

W 2017 roku Miasto Warszawa w formie ekodotacji wypłaciło mieszkańcom blisko 11,1 mln złotych. Środki te wsparły realizację 1460 inwestycji. 279 z nich związanych było z likwidacją pieców opalanych węglem, 546 z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii, a 569 projektów dotyczyło likwidacji zbiorników bezodpływowych i przyłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo środki te posłużyły usunięciu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest. Przeprowadzono 66 takich inwestycji, co pozwoliło usunąć azbest z 78 nieruchomości. Więcej informacji o ekodotacjach wypłaconych w ubiegłym roku tutaj.

Dotacje dostępne od lat
W latach 2007-2017 z programu dotacyjnego skorzystało prawie 7 tysięcy gospodarstw domowych. W tym czasie ponad 13,7 mln złotych przeznaczono na dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych (4612 dotacje), a ponad 5,5 mln złotych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (490 dotacje).

Od 2012 roku w stolicy prowadzony jest również program dotacyjny dla mieszkańców, którzy chcą wykorzystywać odnawialne źródła energii. Dotychczas udzielono na ten cel 980 dotacji, z czego w ubiegłym roku 546. Łączna kwota dotacji na ten cel przekroczyła 12,7 mln zł.