Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

W Wilanowie powstanie nowe przedszkole

opublikowany: środa, 19. grudnia 2012 - 14:28, Robert Trzaska
Wizualizacja przedszkola - fot. R. Motyl Wizualizacja przedszkola - fot. R. Motyl

Za niespełna półtora roku 250 dzieci z Wilanowa będzie korzystać z opieki w nowym przedszkolu przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej. Pod budowę nowej placówki edukacyjnej w Wilanowie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.


Z perspektywy rozwijającego się tego kwartału dzielnicy Wilanów ta inwestycja będzie bardzo ważna. – zaznaczył wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski na chwilę przed wmurowaniem kamienia węgielnego.

Warszawa popiera potrzebę i rozumie znaczenie wczesnej edukacji. Dlatego sukcesywnie zwiększamy liczbę placówek przedszkolnych, w których najmłodsi warszawiacy zdobywają nowe umiejętności pod opieką doświadczonych pedagogów. Przez ostanie dwa lata powstało w Warszawie dwa tysiące miejsc w przedszkolach a od podstaw zbudowaliśmy pięć przedszkoli. To w Wilanowie będzie kolejnym - powiedziała Beata Murawska – zastępca dyrektora stołecznego Biura Edukacji.
 
W przedszkolu przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej zaprojektowano 10 oddziałów dla 250 dzieci w wieku 3-5 lat. Obok tego 2-kondygnacyjnego obiektu zaplanowano także 3 nowoczesne place zabaw dla najmłodszych. Powierzchnia całkowita budynku to ponad 3 tys. m2, a jego łączny koszt to blisko 11,5 mln zł.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej miasta nie rezygnujemy z inwestycji oświatowych. W ciągu najbliższych dwóch lat liczba miejsc w przedszkolach zwiększy się o 1500. – dodała Beata Murawska.

Nowy obiekt w Wilanowie to pierwszy etap budowy kompleksu oświatowego, w którego skład będzie wchodzić także szkoła podstawowa z zapleczem sportowym.

Miasto stara się tworzyć młodemu pokoleniu jak najlepsze warunki do rozwoju poprzez edukację. Środki, które przeznaczono w Warszawie na finansowanie oświaty, umożliwiają tworzenie bogatej oferty edukacyjnej, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, pozwalają każdemu uczniowi na osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości. W latach 2011-2012 było to ponad 5 mld zł.

Co roku do subwencji oświatowej miasto dopłaca 1,2 mld zł, co oznacza, że do prawie każdej złotówki przekazanej Warszawie w ramach subwencji oświatowej z MEN dołożono kolejną ze stołecznego budżetu. To najwyższa dopłata wśród dużych samorządów w Polsce.

W Warszawie 97% dzieci w wieku 3-5 lat uczęszcza do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. To najwyższy wskaźnik w Polsce.

W latach 2011-2012 powstało ponad 2 tysiące miejsc w przedszkolach i 430 w żłobkach; zbudowano i zmodernizowano 5 przedszkoli i 8 żłobków. W ciągu najbliższych dwóch lat liczba miejsc w przedszkolach zwiększy się o 1500, m.in. dzięki budowie i modernizacji kolejnych 10 przedszkoli.