Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

VII Smart City Forum

opublikowany: piątek, 16. marca 2018 - 15:18, Konrad Klimczak
VII Smart City Forum VII Smart City Forum

13 i 14 marca, Warszawa była gospodarzem największego w Polsce kongresu poświęconego funkcjonowaniu i rozwojowi miast inteligentnych. W jednym miejscu spotkali się miejscy samorządowcy, wdrażający projekty z zakresu smart city, przedsiębiorcy oraz eksperci.


W inteligentnym rozwoju miasta chodzi o to, by jego mieszkańcom żyło się lepiej. Nie jakiejś wybranej grupie, ale wszystkim – powiedział podczas spotkania Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy i dodał – Miasto jest wspólnotą, ale w tej wspólnocie różne grupy mają różne oczekiwania. Musimy sprawić, by mieszkańcy zaczęli rozmawiać o swoich potrzebach, by podejmowane decyzje były wspólne i uwzględniały różne punkty widzenia. Pomóc w tym nam mogą nowoczesne technologie.

Komunikacja z mieszkańcami filarem smart city

Podczas siódmej edycji Smart City Forum uczestnicy dyskutowali m.in. o innowacyjnych rozwiązaniach w obszarze komunikacji, w tym o budowie zintegrowanych platform komunikacyjnych na przykładzie warszawskiej platformy 19115, czy o strategii miast inteligentnych.

Siła tkwi w integracji

Przykładem zintegrowanego rozwiązania, które Warszawa wdraża jest Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. To nowoczesne, wielokanałowe centrum kontaktu z mieszkańcami, dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzisiaj 19115 służy m.in. do zgłaszania usterek, uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania miasta, wysyłania powiadomień o nagłych zdarzeniach, uzyskiwania praktycznych informacji. Wkrótce, przez internetowy serwis czy aplikację 19115 będzie można uzyskać dostęp do spersonalizowanych e-usług, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Musimy odejść od modelu silosowego i integrować rozproszone systemy i usługi. Nie chodzi o to, by udostępnić mieszkańcom atrakcyjne aplikacje czy gadżety technologiczne. Chodzi o dobrze zorganizowane cyfrowe środowisko, wielowymiarową platformę służącą do kontaktu z mieszkańcem, e-usług oraz udostępniania danych. I to właśnie w Warszawie robimy – mówił Tadeusz Osowski, dyrektor Biura Cyfryzacji m.st. Warszawy.

Partycypacja wciąż jest wyzwaniem

Skupienie pozytywnego zaangażowania ludzi oraz dostarczenie im przez miasto wartościowej informacji zwrotnej to wyzwania, na które szukamy nowych rozwiązań – podkreślała podczas spotkania Ewa Kolankiewicz, zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej.

Warszawa od lat gromadzi doświadczenia z wdrażania różnych narzędzi partycypacyjnych. Cieszący się rosnącą popularnością Budżet Partycypacyjny sprawdza się w załatwianiu spraw bardzo lokalnych. Konsultacje społeczne to z kolei model dialogu z mieszkańcami z inicjatywą po stronie urzędu. Z kolei Miejskie Centrum Kontaktu 19115 z roku na rok integruje coraz więcej nowych funkcjonalności.