Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

VII Smart City Forum

opublikowany: poniedziałek, 12. marca 2018 - 9:47, Konrad Klimczak

We wtorek i środę, 13 i 14 marca, w Warszawie odbywa się VII edycja Smart City Forum (hotel Westin, al. Jana Pawła II 21). To największy w Polsce kongres poświęcony funkcjonowaniu i rozwojowi miast inteligentnych.


W Forum udział weźmie Marcin Wojdat, sekretarz Miasta st. Warszawy.

Podczas debat przedstawiciele miasta poruszą takie tematy jak „Innowacyjne rozwiązania usprawniające komunikację”, „Budowa zintegrowanych platform komunikacyjnych na przykładzie platformy 19115”, „Strategie miast inteligentnych” czy „Inteligentna infrastruktura – mobilność w mieście przyszłości”.

Warszawa jako smart city ma ułatwiać mieszkańcom korzystanie z oferowanych usług dzięki łatwemu dostępowi do różnych rozwiązań komunikacyjnych. Punktem wyjścia dla takich działań są wizja i cele zawarte w projekcie „Strategii #Warszawa2030”.

Inteligentny rozwój Warszawy powinien uwzględniać:

  • zaangażowanie mieszkańców;
  • zdolność do ciągłego samouczenia się i adaptacji do zmian;
  • szerokie wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • szerokie udostępnienie cyfrowych zbiorów otwartych danych, które umożliwią tworzenie innowacyjnych produktów i usług.

Program Forum: http://smartcityforum.pl/program/