Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Vientiane Times: 'Niemiecki przywódca stara sie załagodzić napięcia z Polska w 60-tą rocznice Powstania Warszawskiego'

opublikowany: poniedziałek, 2. sierpnia 2004 - 1:01,

W artykule podkreślono bohaterstwo i patriotyzm żołnierzy polskiego ruchu oporu oraz napisano o biernej postawie Armii Czerwonej, która z rozkazu Stalina zatrzymała sie po drugiej stronie Wisły, przyglądając sie niszczeniu stolicy Polski i zagładzie jej mieszkańców. Znalazła sie tez informacja, iż Stalin nie zezwolił samolotom alianckim, pragnącym iść z pomocą walczącej Warszawie na przeloty nad terytorium radzieckim


W artykule podkreślono bohaterstwo i patriotyzm żołnierzy polskiego ruchu oporu oraz napisano o biernej postawie Armii Czerwonej, która z rozkazu Stalina zatrzymała sie po drugiej stronie Wisły, przyglądając sie niszczeniu stolicy Polski i zagładzie jej mieszkańców. Znalazła sie tez informacja, iż Stalin nie zezwolił samolotom alianckim, pragnącym iść z pomocą walczącej Warszawie na przeloty nad terytorium radzieckim.

W artykule wprost napisano, iż " tak naprawdę Stalinem powodował strach, iż bojownicy utworzą przyszłe przywództwo Polski i stawia opór jego planom zaprowadzenia w Europie wschodniej komunizmu". Poinformowano o brutalnym stłumieniu przez Niemców Powstania, o ponad 200 tys. ofiarach oraz o zniszczeniu stolicy i wywiezieniu wielu pozostałych przy życiu powstańców oraz cywilnych mieszkańców miasta do niemieckich obozów koncentracyjnych. W artykule mowa jest o wizycie kanclerza Schroedera na obchody rocznicowe oraz o obecności przedstawiciela prezydenta USA, C. Powella oraz rządu brytyjskiego, J.Prescott'a. W związku z obecnością kanclerza Schroedera, ktory jako pierwszy niemiecki kanclerz przybył do Warszawy na obchody Powstania, poinformowano, iż Niemcy, jak oświadczył Schroeder, nie będą wysuwali roszczeń do utraconej w wyniku wojny własności. Niemniej jednak nadal są podnoszone w Niemczech tego rodzaju roszczenia. Artykuł przytacza słowa Premiera M.Belki, iż rządy Polski i Niemiec powinny opracować program, by rozwiązać ten problem w sposób ostateczny. Cytowano słowa Prezydenta A. Kwaśniewskiego, wypowiedziane podczas dekorowania Weteranów Powstania odznaczeniami: Wytoczyliście morze krwi za każdy pojedynczy kamień tego miasta. Poinformowano tez o otwarciu Muzeum Powstania Warszawskiego, dodając, ze było to nie do pomyślenia w czasach władzy komunistycznej w Polsce, która w swej historiografii określała Powstanie jako antykomunistyczne.
źródło: Biuletyn Informacyjny MSZ