Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Utwardzanie dróg gruntowych

opublikowany: wtorek, 15. maja 2018 - 15:55, Konrad Klimczak

Miejscy drogowcy pracują na ulicy Makowskiej - kilkanaście takich lokalnych ulic zyska w tym roku utwardzoną nawierzchnię. To drugi rok realizacji programu poprawy jakości dróg nieutwardzonych.


W zeszłorocznej edycji programu utwardzone zostały 24 ulice za ok. 6 mln zł. W tym roku wytypowanych jest 19 ulic o łącznej długości ok. 7 km, co będzie kosztowało ponad 6 mln zł. - Bez dużych, kosztownych inwestycji poprawiamy jakość lokalnych ulic tam, gdzie mamy jeszcze drogi gruntowe – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Ulice zgłaszają dzielnice bo to lokalne samorządy najlepiej wiedzą, które z nich trzeba poprawić w pierwszej kolejności

Drogi muszą posiadać kategorię drogi publicznej gminnej, a utwardzenie ich polega na pokryciu pasa drogi gruntowej utwardzoną nawierzchnią betonową lub asfaltową, bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, chodników itp. W ten sposób można szybko poprawić dojazd do posesji i osiedli, które wcześniej były przy drogach gruntowych słabej jakości. Zgłoszone drogi są weryfikowane, m.in. pod względem własności terenu, szerokości, długości, usytuowania obiektów użyteczności publicznej, warunków gruntowych a także, czy w ciągu najbliższych kilku lat nie są na nich planowane inwestycje np. budowa wodociągu czy oświetlenia, które wymagałyby ingerencji w ułożoną nawierzchnię. Zakończenie prac w jesienią.

Wykonawcą jest miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Część dróg jest utwardzana  asfaltem na podbudowie z kruszywa a część, np. Makowska na Pradze-Południe, gdzie już zaczęły się prace, technologią betonu wałowanego RCC (ang. RCC, roller-compacted concrete). Jest to specjalna odmiana betonu cementowego o odpowiednim składzie i proporcjach dobranych w taki sposób, by uzyskać optymalne zagęszczenie betonu i szybki wzrost jego wytrzymałości. Do układania tego rodzaju betonu używa się rozściełaczy podobnych do tych, które układają nawierzchnie asfaltowe. Czas realizacji trzystumetrowego odcinka drogi w omawianej technologii może wynieść około 10 dni. To o wiele szybciej niż klasyczną metodą wylewania betonu - po dwóch dniach od ułożenia nawierzchnię zbudowaną metodą RCC dopuszcza się go ruchu. W przypadku betonu lanego jest to możliwe dopiero po miesiącu. W metodzie RCC beton ma inne proporcje składników niż beton tradycyjny - zawiera więcej piasku, a mniej wody i powietrza dlatego wiąże szybciej.