Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Utwardzanie dróg gruntowych

opublikowany: wtorek, 15. maja 2018 - 15:55, Konrad Klimczak

Miejscy drogowcy pracują na ulicy Makowskiej - kilkadziesiąt takich lokalnych ulic zyska w tym roku utwardzoną nawierzchnię. To drugi rok realizacji programu poprawy jakości dróg nieutwardzonych.


W zeszłorocznej edycji programu utwardzonych zostało ponad 30 ulic za niemal 10 mln zł. W tym roku zaplanowane do utwardzenia są 32 ulice o łącznej długości ok. 9 km, co będzie kosztowało ok. 10 mln zł. - Bez dużych, kosztownych inwestycji poprawiamy jakość lokalnych ulic tam, gdzie mamy jeszcze drogi gruntowe – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Ulice zgłaszają dzielnice bo to lokalne samorządy najlepiej wiedzą, które z nich trzeba poprawić w pierwszej kolejności

Drogi muszą posiadać kategorię drogi publicznej gminnej, a utwardzenie ich polega na pokryciu pasa drogi gruntowej utwardzoną nawierzchnią betonową lub asfaltową, bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, chodników itp. W ten sposób można szybko poprawić dojazd do posesji i osiedli, które wcześniej były przy drogach gruntowych słabej jakości. Zgłoszone drogi są weryfikowane, m.in. pod względem własności terenu, szerokości, długości, usytuowania obiektów użyteczności publicznej, warunków gruntowych a także, czy w ciągu najbliższych kilku lat nie są na nich planowane inwestycje np. budowa wodociągu czy oświetlenia, które wymagałyby ingerencji w ułożoną nawierzchnię. Zakończenie prac w jesienią.

Wykonawcą jest miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Część dróg jest utwardzana  asfaltem na podbudowie z kruszywa a część, np. Makowska na Pradze-Południe, gdzie już zaczęły się prace, technologią betonu wałowanego RCC (ang. RCC, roller-compacted concrete). Jest to specjalna odmiana betonu cementowego o odpowiednim składzie i proporcjach dobranych w taki sposób, by uzyskać optymalne zagęszczenie betonu i szybki wzrost jego wytrzymałości. Do układania tego rodzaju betonu używa się rozściełaczy podobnych do tych, które układają nawierzchnie asfaltowe. Czas realizacji trzystumetrowego odcinka drogi w omawianej technologii może wynieść około 10 dni. To o wiele szybciej niż klasyczną metodą wylewania betonu - po dwóch dniach od ułożenia nawierzchnię zbudowaną metodą RCC dopuszcza się go ruchu. W przypadku betonu lanego jest to możliwe dopiero po miesiącu. W metodzie RCC beton ma inne proporcje składników niż beton tradycyjny - zawiera więcej piasku, a mniej wody i powietrza dlatego wiąże szybciej.

Oto lista ulic (w kolejności alfabetycznej): Bystra, Ciekawa, Dudziarska, Foliałowa, Fortel etap II, Fraszka, Gąsek, Henryka Brodatego, Inowłodzka, Jarzębinowa, Jesiotrowa, Kulkowska, Liryczna, Literacka, Lubuska, Makowska, Ornecka  Paderewskiego, Pastuszków, Platanowa, Poezji, Raciborska, Radoszycka, Rejowiecka, Rembertowska, Rodziewiczówny, Ruczaj etap II, Ruczaj pobocza, Struga, Szamotulska, Szeroka, Wojdyńska, Zapiecek.