Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Uruchamiamy Warszawski Indeks Powietrza – konferencja prasowa

opublikowany: środa, 31. stycznia 2018 - 14:38, Tomasz Demiańczuk

W czwartek, 1 lutego, o godz. 13.00 (Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56) zapraszamy przedstawicieli mediów na konferencję prasową połączoną z prezentacją działania Warszawskiego Indeksu Powietrza.


W wydarzeniu udział wezmą m.in. Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy, Sylwia Laszuk-Postawka, naczelnik Wydziału Strategii i Informacji o Środowisku Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy oraz dr hab. inż. Andrzej Kraszewski i dr hab. inż. Artur Badyda, profesorowie na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Dzięki Warszawskiemu Indeksowi Powietrza mieszkańcy stolicy będą mogli na bieżąco sprawdzić indeks jakości powietrza, a także poznać prognozy zmian poziomu stężeń pyłów na kolejne dni. Istotnym elementem portalu internetowego będą rekomendacje dotyczące aktywności mieszkańców na powietrzu oraz ostrzeżenia związane z występowaniem lub prognozowaniem na dzień następny zanieczyszczeń, w stężeniach mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia. WIP poza podniesieniem świadomości warszawiaków w kwestiach związanych z jakością i zanieczyszczeniami powietrza pozwoli również podejmować krótkoterminowe działania mogące szybko wpłynąć na jakość powietrza. Wśród tego typu reakcji należy wymienić m.in. wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, skierowanie na ulice polewaczek czy wydanie komunikatów z apelem o zaprzestanie spalania drewna w kominkach.