Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Upamiętnienie ks. Wacława Karłowicza

opublikowany: sobota, 7. lutego 2015 - 14:19, Magdalena Łań
Tablica przy ul. Długiej upamiętniająca ks. Karłowicza. Fot.R.Motyl fot. Tablica przy ul. Długiej upamiętniająca ks. Karłowicza. Fot.R.Motyl

Na gmachu Archiwum Głównego Akt Dawnych odsłonięto tablicę upamiętniającą honorowego obywatela Warszawy, księdza prałata Wacława Karłowicza. Podczas Powstania Warszawskiego był kapelanem szpitala powstańczego przy ul. Długiej.


- Tutaj na warszawskiej Starówce, tablicą pamiątkową z popiersiem upamiętniamy dzisiaj - mocno z tym właśnie miejscem związaną ¬– postać   księdza prałata Wacława Karłowicza, zmarłego 8 grudnia 2007 roku  (w wieku 100 lat ) Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy. Była to  postać  niezwykła – obrońca stolicy we wrześniu 1939 roku, żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego, współpracownik Kurii Polowej AK, w którego mieszkaniu na Kanonii działał punkt łączności z Rządem Londyńskim. W czasie Powstania Warszawskiego ksiądz Wacław Karłowicz pod pseudonimem „Andrzej Bobola” był kapelanem walczących na Starym Mieście batalionów  ,,Antoni” i „Gustaw”. Jego postać, gdy zawsze w sutannie, na ulicach, podwórkach i w piwnicach odprawiał msze święte, grzebał poległych, niósł pomoc rannym – mocno utrwaliła się w pamięci warszawiaków. Współorganizował największy szpital powstańczy tutaj , w gmachu pałacu Raczyńskich. - napisała w liście do zebranych Prezydent  Warszawy Hanna Gronkieiwcz -Waltz.

Ks. Karłowicz przewodniczącym duszpasterzy Polski Walczącej, laureatem nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Przyczynił się do upamiętnienia pola bitwy grochowskiej z 1831 r. Z jego inicjatywy w Ossowie stanął krzyż w miejscu śmierci w 1920 r. ks. Ignacego Skorupki.

- Jego czyny  na trwałe wpisały się i pozostawiły wyrazisty ślad w polskiej kulturze, narodowej  pamięci i tożsamości, w narodowym życiu społecznym i historii Warszawy. - dadała w liście Prezydent.