Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Unijne wsparcie dla edukacji zdalnej

opublikowany: poniedziałek, 29. czerwca 2020 - 15:52, Marta Plasota

We wtorek, 30 czerwca, o godz. 8.45 (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, parter) zapraszamy na briefing prasowy na temat wsparcia z UE na zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenia szkoleń uczniów i nauczycieli w zakresie pracy zdalnej.


W wydarzeniu udział wezmą: Renata Kaznowska - zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Elżbieta Lanc - członkini zarządu województwa mazowieckiego, Janina Ewa Orzełowska - członkini zarządu województwa mazowieckiego i Maria Witomska-Rynkowska, dyrektorka Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie.

Z uwagi na epidemię, prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.