Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Umowa na rozbudowę spalarni podpisana

opublikowany: piątek, 21. listopada 2014 - 12:53, Magdalena Łań
Podpisanie umowy na rozbudowę spalarni. Fot.R.Motyl fot. Podpisanie umowy na rozbudowę spalarni. Fot.R.Motyl

Warszawa podpisało umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w sprawie rozbudowy i utrzymania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tj. spalarni. Do 2019 r. jej przepustowość zwiększy się o ponad 750%, tj. z 40 tys. do 305,2 tys. ton w skali roku.


- Umowa między miastem a MPO jest istotnym elementem zapewniającym aglomeracji warszawskiej sprawnie funkcjonujący i efektywny system gospodarki odpadami, który ma być przyjazny zarówno mieszkańcom, jak i środowisku. Jest on tworzony w oparciu o najlepsze rozwiązania technologiczne. Należy podkreślić, że rozbudowa spalarni w znacznym stopniu ograniczy obecnie funkcjonujące instalacje zagospodarowania odpadów, które powodują uciążliwości dla mieszkańców – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Podpisana 21 listopada, umowa określa warunki i zasady współpracy w zakresie rozbudowy i utrzymania Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9. Umowa została zawarta na okres dwudziestu lat.  Zakończenie rozbudowy planowane jest 1 stycznia 2019 r. Rozbudowa spalarni ma na celu zwiększenie jej przepustowości do 305 200 ton w skali roku. Obecna przepustowość spalarni to ok.
40 000 ton w skali roku.

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Gwarków 9, został uruchomiony w dniu 2 lipca 2001 r. Jest to zakład wielofunkcyjny, w którym zgodnie z zakresem działania następuje m.in. unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych z terenu Warszawy technologią spalania oraz produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.