Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Ul. Obozowa 20 – informacja dla mieszkańców

opublikowany: wtorek, 9. lutego 2016 - 14:26, Magdalena Łań

8 lutego w siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy odbyło się spotkanie robocze dotyczące zanieczyszczenia gleby substancjami chemicznymi na działce usytuowanej przy ul. Obozowej 20 przeznaczonej pod inwestycję budowlaną.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora (BPI Polska), generalnego wykonawcy (CFE Polska), Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dzielnicy Wola, Biura Ochrony Środowiska i Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Z uzyskanych informacji od inwestora budowy wynika, iż w  połowie ubiegłego roku wykonawca osiedla Wola Libre przy ul. Obozowej rozpoczął roboty ziemne na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, po czym po natrafieniu na zanieczyszczenia gleby dalsze prace zostały wstrzymane, a wykop budowy zabezpieczono folią i nieprzepuszczalnym gruntem.
    
Badania powietrza
Według wyników badań powietrza wykonywanych w sąsiedztwie budowy wyczuwalny przykry zapach nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Inwestor zapewnił o bieżącym monitorowaniu czystości i jakości powietrza  w miejscach graniczących z sąsiednimi działkami.

Pomiary będą wykonywane codziennie, a ich wyniki będą dodatkowo weryfikowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który ze względu na specyfikę sytuacji w miejsce budowy zadysponuje tam mobilne laboratorium.
    
Usunięcie skażonej ziemi
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na wniosek pełnomocnika inwestora wydał ponadto plan remediacji, czyli oczyszczenia i usunięcia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Stosowne prace na terenie budowy ruszą jeszcze w tym miesiącu ponieważ panujące obecnie warunki atmosferyczne tj. niska temperatura sprzyjają prowadzeniu tego typu operacji.  W pierwszej kolejności przeprowadzone zostanie odgazowanie ziemi, następnie w sposób kontrolowany skażony grunt zostanie wydobyty i zutylizowany. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń nad pracami wydobywczymi zamontowane zostaną tymczasowe namioty, w którym powietrze będzie filtrowane.

Zgłoszenia należy kierować
W przypadku wyczucia niepokojącego zapachu w mieszkaniach i na klatkach schodowych, lokatorzy powinni bezpośrednio kontaktować się ze Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Tel:  22 310 79 77.