Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

„Twórcza Twarda” coraz bliżej – zaczynamy prace projektowe

opublikowany: środa, 19. czerwca 2019 - 15:45, Konrad Klimczak
„Twórcza Twarda” - wizualizacja „Twórcza Twarda” - wizualizacja

Już niebawem na terenie dawnego boiska szkolnego przy ul. Twardej 8/12 powstanie nowoczesne centrum kultury „Twórcza Twarda”. W środę, 19 czerwca, została podpisana umowa na wykonanie projektu architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnego tego obiektu.


Koncepcja „Twórczej Twardej” została wyłoniona w konkursie architektonicznym w 2018 r. Wśród 32 zgłoszonych prac obecne były zróżnicowane wizje obiektu. Rozpiętość proponowanych form mieściła się między jednym dużym budynkiem oraz zespołem obiektów o charakterze rozdrobnionej zabudowy. Pierwszą nagrodę zdobyła koncepcja polsko-szwajcarskiego konsorcjum, nawiązująca do zabudowy ul. Twardej i pl. Grzybowskiego, gdzie obiekty zabytkowe sąsiadują z budynkami nowoczesnymi.

Centrum, o łącznej powierzchni około 6 tys. m², stanie się nową siedzibą Domu Kultury Śródmieście oraz Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im C. K. Norwida. Będzie znacznie wykraczać poza funkcjonalność zwykłego domu kultury. Unikalne rozwiązania architektoniczne, wiele otwartych przestrzeni idealnych do spotkań i przede wszystkim bogata oferta usług sprawią, że będzie to miejsce nie tylko pobudzające kreatywność, ale także pełniące funkcję miastotwórczą. Choć obiekt zostanie wzniesiony na obszarze dotychczasowego boiska, to nie pozbawi mieszkańców możliwości uprawiania sportu - do aktywności fizycznej zachęcać będą boisko oraz skatepark, mieszczące się w specjalnej strefie sportowej na dachu budynku. Znajdzie się tam ponadto kino plenerowe oraz ogródek z pasieką. Wnętrza centrum pomieszczą natomiast m.in. pracownie tematyczne, sale muzyczne i teatralne, kawiarenkę oraz salę widowiskową na ponad 300 miejsc.

Wizualizacje wszystkich nagrodzonych prac wraz z opiniami sądu konkursowego znajdują się tutaj

Od projektu do budowy

Wykonanie dokumentacji projektowej zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy, z terminem realizacji do 4 lipca br., to wykonanie projektu koncepcji uszczegółowionej. Drugi etap stanowić będą prace nad projektem budowlanym. Ten etap powinien się zakończyć 10 grudnia br. Trzeci etap, trwający do 30 kwietnia 2020 r., zakończy się sporządzeniem kompletnej dokumentacji inwestycji, tj. projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Potrzeba nowego centrum kultury

Śródmieście, choć położone centralnie i o reprezentacyjnym charakterze, nie posiada własnych i samodzielnych obiektów w pełni przystosowanych do działalności kulturalno-oświatowej. Obecne siedziby Domu Kultury Śródmieście oraz Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im C. K. Norwida nie zaspakajają potrzeb tych placówek, przez co hamują ich rozwój. DKŚ działa w kompleksach mieszkalnych (jego główna siedziba mieści się przy ul. Smolnej, a placówki terenowe – przy ul. Foksal, Anielewicza, Hożej, Św. Salezego i Jazdów), co ogranicza jego funkcjonowanie (kwestia hałasu). Poza tym dom kultury dysponuje salą widowiskową jedynie na 80 miejsc. Z kolei MDK „Muranów” zajmuje część budynku szkolnego przy ul. Stawki. Nie posiada profesjonalnej sali widowiskowej, a powierzchnia, którą może wykorzystywać, jest znacznie ograniczona. Budowa nowej siedziby dla Domu Kultury Śródmieście i Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im C. K. Norwida pozwoli zmienić obecną niekorzystną sytuację, a także zaoferować mieszkańcom jeszcze bogatszy i bardziej zróżnicowany program kulturalny.

Wykonawcą projektu jest konsorcjum firm: Kalata Architekci s.c., Szymon Kalata, Eliza Kalata z siedzibą w Warszawie oraz Dipl. Arch. ETH SIA Anna Jach z siedzibą w Zurychu. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 r. Jej całkowity szacowany koszt to niemal 30 mln zł.