Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Tak zmieniła się Warszawa - Strona 2

Warszawiacy czują się bezpiecznie 
Blisko 80% mieszkańców stolicy deklaruje, że po zmroku nie obawia się wyjść na ulice. Od kilku lat zmniejsza się liczba przestępstw zwłaszcza zabójstw, przestępstw rozbójniczych z użyciem broni, czy przestępstw drogowych. To także zasługa stołecznych policjantów, których służba jest dotowana przez stołeczny ratusz. W ciągu 11 lat policję wsparliśmy 160 mln zł. Za te pieniądze funkcjonariusze mogli kupić nowe samochody, sprzęt, ale także pełnili dodatkowe patrole na ulicach miasta. Dotujemy także straż pożarną, aby w razie nieszczęścia pomoc warszawiakom przychodziła szybko i sprawnie. Stołecznych strażaków wsparliśmy sumą 100 mln zł.

Bezpieczeństwo łatwiej utrzymać a porządek doglądać, gdy miasto ma do dyspozycji nowoczesne rozwiązania, jak miejsce gdzie zbiegają się wszystkie dane ważne do funkcjonowania metropolii. Dlatego zbudowaliśmy Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawa. Unowocześnimy także system alarmowania ludności montując za 1,7 mln zł 119 syren.  

Spacer wśród zieleni #Oddychaj Warszawo
Konsekwentnie realizujemy politykę przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, której założenia znalazły się w przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy. Działania dotyczące poprawy jakości powietrza prowadzimy w trzech głównych obszarach – polityki energetycznej, transportu publicznego oraz ochrony zieleni. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki Programowi inwestycyjnemu do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy. Jego budżet wynosi 16 mld zł. Propagujemy wśród mieszkańców program likwidacji pieców i modernizacji kotłowni, który daje możliwość otrzymania przez warszawiaków od 7 tys. do 20 tys. zł dofinansowania.

Ważnym celem polityki miasta jest poprawa czystości powietrza i jakości wody pitnej. Dzięki zmodernizowanej oczyszczalni „Czajka” Warszawa w stu procentach oczyszcza swoje ścieki zrzucane do Wisły. Inwestycje w urządzenia do poboru i uzdatniania wody zaowocowały tym, że w Warszawie wreszcie można pić zdrową i smaczną wodę prosto z kranu. Na terenie miasta sadzimy nowe drzewa. W latach 2007-2018 w stolicy posadziliśmy razem z mieszkańcami ponad 320 tysięcy drzew.

Dbamy także o warszawskie zwierzęta. Pomysłowa akcja adopcyjna pozwoliła zmniejszyć liczebność psów i kotów w Schronisku Na Paluchu o 70%. W stolicy żyje około 29 tys. wolno żyjących kotów – dbamy także o nie, dofinansowując zakup dla nich karmy. Prowadzimy również akcje czopowania i sterylizacji czworonogów. 

Miasto coraz ładniejsze 
Przestrzeń miejska Warszawy zmienia się nie do poznania. Wiele placów, ulic i parków poddano kompleksowemu remontowi, przebudowie, rewitalizacji lub zmianie estetyki. W latach 2006-2017 zrealizowaliśmy szereg projektów, które odmieniły oblicze miasta. Pięknieją także obiekty zabytkowe np. kamienice. Dzięki dotacjom są remontowane pod fachowym okiem konserwatora, przywraca się blask dekoracyjnym fasadom. W latach 2007-18 przeznaczyliśmy na ten cel ponad 143 mln zł. W tym roku taką możliwość otrzymały także obiekty znajdujące się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Na ich remonty razem z budynkami z rejestru zabytków w 2018 r. przeznaczyliśmy 30 mln zł.

Razem z mieszkańcami i ekspertami wybieramy w Warszawie miejsca, które możemy zmieniać na lepsze. Zarówno w aspekcie przemian społecznych, jak i przeobrażeń przestrzeni miejskiej. Kluczową rolę odgrywa w tym procesie rewitalizacja, której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców. Od 2015 roku miasto prowadzi działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Są to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Od 2006 r. zbudowaliśmy już ponad tysiąc nowych mieszkań, a wyremontowaliśmy blisko 6 tys. pustostanów, ponad 3 tys. miejskich lokali przyłączyliśmy do sieci ciepłowniczej.

Dzięki miejskiemu dofinansowaniu, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe realizują liczne wydarzenia kulturalne, społeczne i integrujące mieszkańców. Działania skupiają się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek). Do 2022 roku Warszawa przeznaczy na ten cel 1,6 mld zł. Zamiany zachodzą już od 12 lat. Muzeum Warszawskiej Pragi, Centrum Kreatywności Targowa, zmodernizowany Teatr Powszechny i Teatr Rampa, Stadion Narodowy, węzły komunikacyjne, a przede wszystkim II linia metra dały impuls do nowej odsłony w tej części miasta.  

Teatry, muzea, biblioteki
Kultura jest integralną częścią życia mieszkańców Warszawy. Buduje społeczeństwo obywatelskie i więzi społeczne, wspiera rozwój cywilizacyjny i gospodarczy. Jest ważnym czynnikiem rozwoju kreatywności, wpływając na poziom jakości życia w mieście. Rozwijamy życie kulturalne w mieście wspierając finansowo teatry (18), biblioteki (19) i muzea (5). Wybudowaliśmy nowe lub wyremontowaliśmy istniejące placówki. Mieszkańcy i turyści zwiedzają już Muzeum Warszawskiej Pragi (koszt budowy 38 mln zł) i Muzeum Polin (89 mln zł ), a od niedawna mogą zobaczyć oddane po remoncie Muzeum Warszawy (65 mln zł). Na projekty kulturalne wydaliśmy 4,5 mld zł. Dzięki nim wspieramy twórców i instytucje kultury np. w programach mających na celu zwiększenie publiczności. Wprowadziliśmy Program Rozwoju Bibliotek, aby poprawić poziom czytelnictwa w naszym mieście. 

Warszawa w dobrej kondycji 
Dzięki stale modernizowanej infrastrukturze sportowej, a także nowym inwestycjom w stolicy odbywa się coraz więcej sportowych wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej. Byliśmy gospodarzami piłkarskiego turnieju UEFA EURO 2012 oraz finału Ligi Europy w 2015 r. W ciągu dekady na inwestycje w zakresie sportu i rekreacji wydaliśmy blisko 923 mln zł. Zależy nam na sportowym rozwoju młodych warszawiaków. Dlatego wybudowaliśmy 8 Syrenek – boisk wielofunkcyjnych za 30 mln zł. Zachęcamy także warszawiaków do codziennego ruchu. Dzięki budowie 110 siłowni plenerowych w programie „ Warszawa w dobrej kondycji” jest to możliwe.
Wspieramy także rozwój utalentowanych młodych sportowców. Tylko w 2018 r. na stypendia dla nich wydaliśmy 3,3 mln zł.   

Wsparcie przedsiębiorców 
Partnerska współpraca z różnymi środowiskami oraz aktywne działania wspierające przedsiębiorczość stanowią podstawę rozwoju gospodarczego Warszawy. W ciągu ostatnich 12 lat stworzyliśmy wiele projektów partnerskich, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Od 5 lat działa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, które odwiedziło 60 tys. osób, a 10 tys. zostało przeszkolonych. Dzięki Centrum Smolna 40 firm rozpoczęło działalność. Na prawym brzegu od 2016 r. roku działa Centrum Kreatywności Targowa - to inkubator dla start-upów biznesu kreatywnego.
Warszawa regularnie uczestniczy w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes i Expo Real w Monachium. Promujemy na nich stolicę wśród inwestorów, jako miejsce dobre dla biznesu.  

#WARSZAWA2030 
Strategia „Warszawa 2030” to dokument poświęcony przyszłości naszego miasta. Jest efektem wspólnej pracy z mieszkańcami i ekspertami, przedstawiający wizję Warszawy otwartej i przyjaznej, której siłą są aktywni warszawiacy. 
„Warszawa przyszłości to aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia.”

Prezentacja rozwoju inwestycyjnego i społecznego stolicy w ostatnich 12 latach jest dostępna tutaj.

Zobacz relację ze spotkania.

Film – Sami zobaczcie!

Film Stolica Wolności 1918-2018

Pliki do ściągnięcia

  1. Prezentacja rozwoju inwestycyjnego i społecznego stolicy w ostatnich 12 latach (plik: prezentacja_rozwoju_inwestycyjnego_i_spolecznego_stolicy_w_ostatnich_12_latach.pdf, rozmiar pliku: 12932.56 KB)