Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szkoła bez wykluczenia i przemocy – konferencja prasowa

opublikowany: czwartek, 6. czerwca 2019 - 13:50, Konrad Klimczak

W piątek, 7 czerwca, o godz. 10.00 (Sz.P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia, ul. Białobrzeska 27) zapraszamy przedstawicieli mediów na konferencję prasową na temat rozszerzenia programu „Szkoła przyjazna prawom człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?”.


W spotkaniu udział wezmą: Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Katarzyna Łęgiewicz, burmistrzyni dzielnicy Ochota, Dorota Łoboda, radna, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Warszawy, Aleksandra Śniegocka-Goździk, radna, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Izabela Podsiadło-Dacewicz, koordynatorka projektu Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

Przedstawicieli mediów zapraszamy również do udziału w lekcji pokazowej. Zajęcia będą dotyczyć rozwijania postawy odwagi cywilnej i umiejętności reagowania w sytuacjach, kiedy ktoś doświadcza przemocy rówieśniczej i wykluczenia. Istotnym zagadnieniem będą nie tylko różne formy przemocy, ważna będzie też perspektywa osobista związana z ich doświadczaniem, a także spojrzenie na różne formy konstruktywnego wsparcia przez rówieśników i rówieśniczki oraz dorosłych w środowisku szkolnym.

Około godziny 11.00 rozpocznie się debata, która będzie podsumowaniem dotychczasowych działań realizowanych w ramach pilotażowego projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych dzielnicy Ochota poświęconego przeciwdziałaniu wykluczeniu i przemocy w szkole oraz inauguracją następnej edycji tego projektu od nowego roku szkolnego w kolejnych warszawskich dzielnicach.