Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szersza strefa płatnego parkowania w Warszawie

opublikowany: czwartek, 25. czerwca 2009 - 1:01,

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. od dnia 1 lipca 2009r. następuje rozszerzenie warszawskiej strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN). Osoby zameldowane w nowych obszarach SPPN mogą wnioskować o Abonament Mieszkańca


Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. od dnia 1 lipca 2009r. następuje rozszerzenie warszawskiej strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN). Osoby zameldowane w nowych obszarach SPPN mogą wnioskować o Abonament Mieszkańca.

Obowiązkiem ponoszenia opłaty za parkowanie samochodów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 18.00 zostanie objęty teren dróg publicznych na następujących obszarach:
1. Pomiędzy obecną strefą a Wisłą ograniczony ulicami Andersa i Słomińskiego na północy oraz ulicami Myśliwiecką, 29-go Listopada i Czerniakowską na południu,
2. Pomiędzy ulicami Koszykową i Alejami Jerozolimskimi, łączący obecne części strefy na Ochocie i w Śródmieściu,
3. Na Ochocie do ulic Kopińskiej, Grzymały-Sokołowskiego i Alej Jerozolimskich.

Abonament Mieszkańca

Pojazdy (samochody osobowe lub inne o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t) należące do mieszkańców osób zameldowanych na tym obszarze lub przez nich trwale użytkowane (patrz pkt 4 poniżej) mogą zostać na ich wniosek objęte abonamentową stawką opłaty (30 zł rocznie).

Przy składaniu wniosku należy przedstawić :
1. Dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
2. Dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament,
3. Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy z podaniem okresu tego pobytu, wydane przez właściwy organ - jeżeli dowód osobisty nie zawiera potwierdzenia zameldowania na terenie strefy płatnego parkowania,
4. Odpłatną umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego dotyczącą pojazdu, na który ma być wydany abonament, zawarte przez wnioskodawcę występującego o wydanie abonamentu - w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego,
5. Oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku (jeżeli sytuacja tego wymaga).

W przypadkach spełniających warunki uchwały Rady m.st. Warszawy, po przedstawieniu dowodu wpłaty opłaty abonamentowej, Zarząd Dróg Miejskich wyda abonament poświadczający wniesienie rocznej opłaty za parkowanie pojazdu w pobliżu miejsca zamieszkania. Rejon obowiązywania abonamentu określa się przez podanie do 8 numerów najbliższych parkomatów.

Sprawy związane z wydaniem Abonamentu Mieszkańca można załatwiać w jednym z Biur Obsługi SPPN:
1. W Urzędzie Dzielnicy Ochota, ul. Słupecka 9, lok. 3
czynne: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 16.00,
tel. 022 823 93 19
UWAGA! Tymczasowa lokalizacja biura w związku z przebudową gmachu urzędu.

2. W Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, sala ogólna Wydziału Obsługi Mieszkańców
czynne: poniedziałek w godz. 8.00 18.00, wtorek - piątek w godz. 8.00 16.00, tel. 022 699 83 80

3. W Zarządzie Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120. pok.1
czynne: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 17.00,
tel. 022 55 08 204

4. W Urzędzie Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, sala ogólna Wydziału Obsługi Mieszkańców.
czynne: poniedziałek w godz. 8.00 18.00, środa i piątek w godz. 8.00 16.00, tel. 022 565 16 65
we wtorki i czwartki nieczynne

Od dnia 15 czerwca 2009r. w godzinach 9.30 - 17.00 czynny jest tymczasowy punkt obsługi mieszkańców zlokalizowany w holu schodów ruchomych Trasy W-Z (poziom pl. Zamkowego).

Od wtorku 23 czerwca czynne jest Biuro Obsługi SPPN na terenie Powiśla przy ul. Tamka 22/24 (róg ul. Topiel).

Mapka rozszerzonej strefy płatnego parkowania dostępna na stronie:
http://bip.warszawa.pl/