Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Strategia dla Warszawy

opublikowany: środa, 9. maja 2018 - 13:54, Konrad Klimczak
E. Lach fot. E. Lach
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy prezentuje Strategię #Warszawa2030

Jaka będzie stolica w 2030 roku? W jakim mieście chcemy żyć? W jakim kierunku ma się rozwijać nasze miasto? Strategia #Warszawa2030 wyznacza cele rozwoju na najbliższe kilkanaście lat. Na najbliższej sesji Rady Warszawy radni będą głosowali nad przyjęciem tego dokumentu.


Strategia #Warszawa2030 jest dokumentem ogólnym, określającym wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, które mają doprowadzić do jej spełnienia. Prezentowana strategia jest efektem dwuletnich prac, w tym dyskusji nad przyszłością Warszawy – miejsca zamieszkania, nauki, pracy, spędzania wolnego czasu i rozwoju. Została wypracowana w modelu partycypacyjno-eksperckim. Od początku procesu angażowano w jej tworzenie mieszkańców, ekspertów, a także przyszłych realizatorów. Ponad 260 spotkań, debat, warsztatów, a także uwagi i listy mieszkańców były ważnym elementem budowy strategii.

- Stworzyliśmy dokument, który wyznacza cele rozwoju na następne kilkanaście lat. To jak te cele zostaną zrealizowane zależy od nas wszystkich. Niezależnie od tego, jak długo mieszkamy w Warszawie, niezależnie od zamożności, stanu zdrowia, wieku, płci, orientacji seksualnej, poglądów, pochodzenia, obywatelstwa i wyznania. – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. - Ja osobiście chciałabym, żeby Warszawa była w 2030 roku po prostu miastem szczęśliwym, które w 100% wykorzystało swoją szansę!

Strategia wyznacza kierunek, wskazując na kluczowe do osiągnięcia cele. Dlatego nie obejmuje wszystkich sfer funkcjonowania miasta i wszystkich zadań samorządu lokalnego. Wybrano te, które będą miały największy wpływ na rozwój miasta. Dokument nie opisuje szczegółowych działań – każdy z celów operacyjnych będzie realizowany przez program, zwany dokumentem wykonawczym. Będzie to dokument uszczegóławiający zakres interwencji, wskazujący konkretne działania i (fakultatywnie) projekty.

Więcej informacji o strategii oraz dokument można znaleźć tutaj #Warszawa2030.