Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Startuje czwarta edycja budżetu partycypacyjnego

opublikowany: środa, 5. października 2016 - 14:11, Magdalena Łań

6 października, rusza kolejna edycja budżetu partycypacyjnego. Jak w latach ubiegłych, mieszkańcy mają możliwość zgłoszenia swojego projektu, dyskutowania o pomysłach innych, a w czerwcu 2017 r. wzięcia udziału w głosowaniu. Ponad 60 mln zł – to kwota, która jest do dyspozycji warszawiaków!


W czwartek, 6 października o godz. 17.30 we wszystkich dzielnicach odbędą się spotkania, na których przedstawione zostaną zasady nowej edycji, plany i priorytety rozwojowe dzielnicy, a także odbędą się nabory do dzielnicowych zespołów ds. budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy chcieliby pracować w takim zespole i mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w swojej dzielnicy, powinni przyjść na spotkanie i zgłosić swoją kandydaturę do Zespołu. Miejsca wszystkich spotkań.

Zmiany i usprawnienia w czwartej edycji budżetu partycypacyjnego (na podstawie uwag zgłoszonych przez mieszkańców w ramach ewaluacji):

  • Wydłużenie etapu głosowania, tak aby mieszkańcy mieli więcej czasu na zapoznanie się z projektami i wybranie tych najbardziej potrzebnych.
  • Definicja ogólnodostępności w każdej dzielnicy będzie znana przed etapem składania projektów - każdy zespół ds. budżetu partycypacyjnego, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, ustali ją do 23 listopada br. Na podstawie tej definicji weryfikowana będzie ogólnodostępność projektów.
  • Zrezygnowanie z podawania nr PESEL na listach poparcia projektu.
  • Włączenie etapu dyskusji o projektach do etapu weryfikacji. Przed spotkaniami dyskusyjnymi pracownicy urzędu wstępnie weryfikują projekty i na spotkaniach przekazują informacje o proponowanych zmianach w omawianych projektach.
  • Konieczność zachowania oryginału listy poparcia do każdego projektu w przypadku składania projektu elektronicznie do dnia ogłoszenia wyników głosowania (i okazania w razie wezwania przez Urząd Dzielnicy lub jednostkę weryfikujące projekt).
  • Zmiana formuły procedury odwołań od wyników weryfikacji. Autor projektu lub jego przedstawiciel prezentuje wniosek o ponowną weryfikację na posiedzeniu Zespołu. Dodatkowo w tym spotkaniu będzie uczestniczył także pracownik, który przeprowadzał weryfikacje szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy.
  • Próg 10 % głosów w trakcie głosowania. Konieczność uzyskania przez projekty przynajmniej 10 % głosów ważnych oddanych w danym obszarze terytorialnym. Nawet jeżeli pozostaną środki finansowe, które pozwoliłyby na jego realizację.

Realizacja projektów w aplikacji Warszawa 19115
Dzięki zmianom wprowadzonym w miejskiej aplikacji mobilnej Warszawa 19115 warszawiacy mogą sprawdzić stan realizacji projektów. Poprzez zakładkę Budżet Partycypacyjny, można na mapie sprawdzić projekty, które powstały w danej okolicy. Dodatkowo w trakcie zgłaszania projektów, dyskusji lub głosowania będzie można bezpośrednio włączyć się w decydowanie o budżecie miasta. Aktualnie z pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego zrealizowanych zostało 315 projektów (94%) spośród 336 wybranych do realizacji. W drugiej edycji zostało zrealizowanych już 51% projektów (334 z 644 wybranych do realizacji).

Zdjęcia

Pliki do ściągnięcia

  1. Harmonogram (plik: 1_harmonogram_bp_2018.doc, rozmiar pliku: 72.5 KB)
  2. Miejsca spotkań (plik: 1_miejsca_spotkan_budzet_partycypacyjny2018.doc, rozmiar pliku: 73.5 KB)
  3. Harmonogram (plik: harmonogram_bp2018.pdf, rozmiar pliku: 299.22 KB)