Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Start Społecznej Agencji Najmu - czyli mieszkania i praca dla potrzebujących

opublikowany: czwartek, 1. lutego 2018 - 12:06, Magdalena Łań
Prezydent Warszawy podpisuje zarządzenie o przekazaniu mieszkań. Fot. E.Lach fot. Prezydent Warszawy podpisuje zarządzenie o przekazaniu mieszkań. Fot. E.Lach

Warszawa wspólnie z Fundacją Habitat for Humanity Poland utworzyły Społeczną Agencję Najmu, czyli program wynajmu niedrogich mieszkań i kompleksowego wsparcia osób będących w trudnej sytuacji życiowej. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.


Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, podpisała zarządzenie o przekazaniu 12 lokali Fundacji Habitat for Humanity Poland na prowadzenie w nich mieszkań wspomaganych, co oznacza start Społecznej Agencji Najmu. Pomoc trafi do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To kolejne działanie w ramach programu mieszkaniowego, który warszawscy radni przyjęli w połowie grudnia 2017 r.

- Warszawska Społeczna Agencja Najmu jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce. Dzięki niej mieszkania otrzymają rodziny lub osoby, które są w bardzo trudnej sytuacji życiowej i nie stać ich na wynajem komercyjny. Mieszkania i wsparcie ze strony fundacji oraz innych miejskich instytucji ma pomóc w wyjściu z kryzysowej sytuacji – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. - Na przykład, w jednym z pierwszych wyremontowanych lokali, przekazanych Fundacji Habitat for Humanity Poland, zamieszka samotna matka z dwójką dzieci, która w przeszłości doświadczyła przemocy domowej. Bardzo ważne jest, że mieszkanie jest niedaleko przedszkola i szkoły, do której uczęszczają dzieci. Dzięki temu nie będą one narażone na kolejną traumę, tym razem związaną ze zmianą środowiska.

- Przystępując do współpracy z m.st. Warszawą nad utworzeniem Społecznej Agencji Najmu kierowaliśmy się dwiema przesłankami. Po pierwsze, jako fundacja od lat aktywnie włączająca się w rozwiązywanie problemów mieszkaniowych, chcieliśmy stworzyć rozwiązanie, dzięki któremu poprawi się standard mieszkaniowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po drugie, bardzo zależało nam na tym, żeby Warszawa, wzorem innych stolic europejskich, np. Londynu czy Brukseli, zastosowała innowacyjne rozwiązania, dzięki którym najem mieszkań w odpowiednim standardzie przestanie być dobrem luksusowym. Jestem przekonana, że decyzja władz Warszawy o włączeniu się w utworzenie Społecznej Agencji Najmu, w niedalekiej przyszłości przyniesie takie właśnie rezultaty – mówi Magdalena Ruszkowska-Cieślak, prezes Fundacji Habitat for Humanity Poland.  

Czym jest Społeczna Agencja Najmu?
Partnerstwo między stołecznym ratuszem a Fundacją Habitat for Humanity Poland zostało zawiązane w celu utworzenia w Warszawie Społecznej Agencji Najmu. W ramach partnerstwa miasto wynajmuje fundacji na blisko dwa lata 14 mieszkań. Oprócz tych lokali, Fundacja pozyskuje prywatne mieszkania na wynajem po cenie niższej niż rynkowa. Po podpisaniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, które określa szczegółowe warunki najmu lokali od miasta, mogą wprowadzić się pierwsi mieszkańcy.  
Celem uruchomienia Społecznej Agencji Najmu jest wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wynajem mieszkań dostępnych dla nich finansowo. Dzięki projektowi powstanie również modelowy system mieszkań o charakterze wspomaganym.
Podstawowym zadaniem Społecznej Agencji Najmu jest pozyskanie niedrogich mieszkań na wynajem, a także wsparcie lokatorów w innych kluczowych obszarach np. w znalezieniu pracy, dzięki której uczestnik programu będzie w stanie samodzielnie opłacać koszty najmu. Właścicielom mieszkań SAN oferuje pakiet gwarancji (np. długotrwały najem, regularne i terminowe opłacanie czynszu, monitorowanie mieszkania w okresie najmu), dzięki czemu właściciele skłonni są do znacznej obniżki czynszu. Mieszkania zostały wyremontowane, z czego sześć przez HFH Poland, siedem przez miasto, a jeden lokal - wspólnie.
W sumie ratusz wynajmie fundacji 14 lokali, w których zamieszkają klienci Społecznej Agencji Najmu.

Zasady wynajmu mieszkań
Mieszkania będą wynajmowane przez klientów Społecznej Agencji Najmu, która jest prowadzona przez Fundację Habitat for Humanity Poland. Lokatorzy to osoby pracujące, których nie stać na wynajem mieszkania na wolnym rynku. Lokale zostaną wynajęte za cenę znacznie niższą od rynkowych, jednak wyższą od wysokości czynszów w mieszkaniach socjalnych i komunalnych. Najemca będzie zobowiązany do samodzielnego opłacania kosztów najmu.
Zarówno w okresie przed najmem jak i w jego trakcie najemca, jako klient Społecznej Agencji Najmu, jest wspierany w trzech obszarach:
a) obszar zatrudnieniowy – SAN pomaga znaleźć i utrzymać odpowiednią pracę, a w przypadku jej utraty poszukuje innego, stabilnego zatrudnienia;
b) obszar mieszkaniowy – SAN pozyskuje niedrogie mieszkania (zarówno prywatne jak i publiczne) i jest stroną umowy z właścicielem (SAN jest gwarantem regularnego opłacania czynszu w okresie najmu); jeśli to potrzebne SAN wyposaża mieszkania w niezbędny sprzęt i meble