Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Start innowacyjnego Dziennego Domu Opieki Medycznej

opublikowany: środa, 8. maja 2019 - 19:35, Tomasz Demiańczuk

W czwartek, 9 maja, o godz. 9.00 (przychodnia, ul. Begonii 10) zapraszamy przedstawicieli mediów na otwarcie pierwszego w Warszawie Dziennego Domu Opieki Medycznej.


W wydarzeniu udział weźmie Paweł Rabiej, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstał w ramach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. W placówce pacjenci będą korzystać z terapii zajęciowej, opieki pielęgniarskiej, doradztwa, usprawnień ruchowych w warunkach zbliżonych do domowych, a ich rodziny i opiekunowie dowiedzą się, jak kontynuować opiekę. Projekt jest dedykowany pacjentom niesamodzielnym, przede wszystkim starszym osobom.