Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Sprytne drony w inteligentnym mieście – zapraszamy na debatę

opublikowany: poniedziałek, 22. stycznia 2018 - 12:32, Konrad Klimczak
8 lutego odbędzie się debata samorządowa pod hasłem „U-space: trzeci wymiar miasta. UE – samorządy – drony” 8 lutego odbędzie się debata samorządowa pod hasłem „U-space: trzeci wymiar miasta. UE – samorządy – drony”

Drony to nie tylko latające kamery lub zabawki. Liderzy polskich miast odkrywają też, że potencjał ich zastosowań wykracza daleko poza tradycyjną domenę lotnictwa. Dlatego też 8 lutego odbędzie się debata o dobrych praktykach i wyzwaniach w wykorzystaniu dronów w służbie mieszkańców.


Odpowiednio wyposażone drony, mogą  wspomagać wiele systemów i zadań służb miejskich, zapewniając elastyczną mobilność, zdolność szybkiego przetwarzania informacji z sensorów, zupełnie nowe perspektywy dla logistyki i transportu.

Debata samorządowa pod hasłem „U-space: trzeci wymiar miasta. UE – samorządy – drony” będzie spotkaniem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ekspertów sektora publicznego, naukowego i biznesowego. Odbędzie się w czwartek, 8 lutego, w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56. Jej organizatorzy – Fundacja Instytut Mikromakro i Miasto Stołeczne Warszawa, przy współpracy z Unią Metropolii Polskich – mają nadzieję na interesującą dyskusję na temat wykorzystania dronów w przestrzeni miejskiej oraz o nowych trendach technologicznych w rozwoju inteligencji miast.

Wykorzystanie dronów w codziennym życiu staje się coraz bardziej powszechne – mówi Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy. – Dlatego, wspólnie z kolegami i koleżankami z innych samorządów, chcemy porozmawiać o tym, jak w sposób bezpieczny dla mieszkańców zagospodarować potencjał dronów, gdy projektowane regulacje prawne wejdą w życie i spowodują dynamiczny rozwój tego segmentu rynku – dodaje.

Drony wykorzystywane są dziś do monitorowania ruchu ulicznego, poszukiwań osób zaginionych i prowadzenia działań rozpoznawczych, w geodezji i kartografii, planowaniu urbanistycznym, gospodarce przestrzennej. Służą zabezpieczaniu imprez masowych i śledzeniu źródeł zanieczyszczeń powietrza, monitorowaniu stanu środowiska. Wspomagają osiąganie świadomości sytuacyjnej w sytuacjach kryzysowych. Coraz częściej używane są do celów transportowych i w logistyce, nawet w tak specjalizowanych zastosowaniach, jak np. w transport krwi.  Mogą monitorować miejskie lasy i parki, stan rzek i wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktury drogowej. Będą standardowym narzędziem do inspekcji miejskich inwestycji budowlanych, infrastruktury, obiektów liniowych oraz dokonają kontroli obiektu użyteczności publicznej. Specjaliści przewidują, że działanie dronów stanie się z czasem zautomatyzowane i zintegrowane z innymi systemami inteligentnego miasta. Według szacunków Komisji Europejskiej do 2050 r. branża dronów może stworzyć w UE około 150 tys. miejsc pracy.

Nowe regulacje odblokują rynek
Kilka tygodni temu Parlament Europejski oraz państwa UE porozumiały się w sprawie harmonizowania regulacji dotyczących wykorzystania dronów. Zgodnie z porozumieniem, projektowanie i wytwarzanie dronów będzie musiało być zgodne z jednolitymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, a Komisja Europejska zdefiniuje szczegółowe wymagania dotyczące pułapu i zasięgu lotów, ich stabilizacji, automatycznego lądowania, systemów unikania kolizji. Również w Polsce w najbliższym czasie będą wdrażane nowe przepisy, ułatwiające rozwój zastosowań dronów.

Uregulowania, które będą dotyczyć funkcjonowania dronów, powinny być uwzględniane w programach i strategiach rozwoju polskich miast –  podkreśla Piotr Rutkowski, ekspert rynku z Fundacji Instytut Mikromakro. – Szczegółowe regulacje dotyczące nowego rodzaju przestrzeni powietrznej w lotnictwie tzw. U-space, czyli urban space powinny wejść w życie do 2019 roku. Polskie miasta muszą być do tego czasu gotowe do odpowiedzi na pytanie, w jakich obszarach zastosowania dronów mogą mieć najwięcej korzyści i jak w interesie mieszkańców zaplanować narastający ruch nowych rodzajów systemów bezzałogowych  –  dodaje.

Debata samorządowa jest potrzebna
Zaplanowana na 8 lutego debata odbywa się w momencie, kiedy uzgadniany jest ostateczny kształt przepisów w sprawie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w Unii Europejskiej. W tym również przepisów, które na lata zdefiniują sposób funkcjonowania dronów w naszych miastach. W związku z tym zainteresowanie miast i ich głos w dyskusji jest szczególnie istotny. W spotkaniu wezmą udział między innymi przedstawiciele miast Unii Metropolii Polskich, a także publicznych, prywatnych i pozarządowych instytucji branżowych. 

Więcej informacji na temat wydarzenia można uzyskiwać w Biurze Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy, w Wydziale Projektów Smart City (tel. 22 325 90 00, sekretariat.BCM@um.warszawa.pl)

Pliki do ściągnięcia

  1. Program "U-space: trzeci wymiar miasta. UE – samorządy – drony" (plik: program_u-space_trzeci_wymiar_miasta_3.doc, rozmiar pliku: 82 KB)