Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Sprawdź ważność dowodu osobistego

opublikowany: czwartek, 25. lipca 2013 - 11:31, Magdalena Łań

Przeterminowany dowód osobisty to poważny problem. Bez aktualnego dokumentu nie weźmiemy kredytu, nie dostaniemy paszportu, czy nie załatwimy sprawy w urzędzie. Aby ustrzec się przed takimi problemami sprawdź termin ważności swojego dowodu i aktualność danych w nim zawartych.


Załatwiając sprawę w urzędzie, banku czy na poczcie, do potwierdzenia tożsamości używamy dowodu osobistego. Jego termin ważności to 10 lat od daty wydania. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie, które otrzymują dokument z pięcioletnim terminem ważności i osoby po 65. roku życia, które mogą otrzymać dowód ważny bezterminowo.

Pamiętać należy jednak, że dowód osobisty traci ważność nie tylko w wyniku upływu terminu na jaki został wydany. Dokument przestaje być aktualny w przypadku zmiany danych, które są na nim uwidocznione. Jeśli dotyczą one: nazwiska, imion czy adresu – po upływie 3 miesięcy od dnia ich zmiany i w przypadku nie złożenia wniosku o wymianę dokumentu – dowód traci ważność.

Kiedy dokument zostanie uszkodzony, bądź zaistnieje inna okoliczność utrudniająca ustalenie tożsamości osoby, dowód osobisty również staje się nieważny.

Wydanie dowodu osobistego oraz jego wymiana są bezpłatne.