Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Spotkanie transportowców w Warszawie

opublikowany: czwartek, 17. maja 2018 - 14:50, Konrad Klimczak
Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) zrzesza 3,8 tys. podmiotów Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) zrzesza 3,8 tys. podmiotów

Warszawa jest gospodarzem spotkania Zarządu i Rady Polityki Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP). Przedstawiciele stolicy opowiedzieli m.in. o organizacji transportu publicznego w Warszawie i aglomeracji oraz o tym, jak metro zmieniło Warszawę.


Posiedzenia Zarządu i Rady Polityki UITP to przede wszystkim spotkania reprezentantów międzynarodowego środowiska zajmującego się problematyką transportu publicznego i działających w sektorze transportu zbiorowego. To także możliwość zaprezentowania dokonań i planów naszego miasta w czasie oficjalnych prezentacji oraz podczas mniej formalnych spotkań.

- Transport publiczny to najważniejszy sposób poruszania się po mieście – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Niemal 90 proc. warszawiaków dobrze ocenia jego funkcjonowanie.

Zagraniczni goście zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego, perspektywami jego rozwoju i współpracy z gminami aglomeracji Warszawskiej. O rozbudowie metra i o tym, jak zmieniło się miasto tam, gdzie już podziemna kolej dociera opowiedział Jerzy Lejk, prezes Metra Warszawskiego.  

Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) to ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca ponad 3,8 tys. podmiotów (firmy przewozowe, instytucje i ośrodki naukowe) z 96 krajów, działających w sektorze transportu zbiorowego. Warszawskie przedsiębiorstwa transportu publicznego już w latach 90 podjęły współpracę z Międzynarodową Unią Transportu Publicznego. Ostatnim dużym wspólnie realizowanym przedsięwzięciem, była organizacja Międzynarodowego Szczytu Lokalnego Transportu Publicznego UITP w 2012 roku.