Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Spotkanie samorządowców z wicepremier J. Emilewicz

opublikowany: wtorek, 19. maja 2020 - 20:41, agolas agolas

We wtorek, 19 maja, przedstawiciele Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich spotkali się z wicepremier Jadwigą Emilewicz, aby rozmawiać o organizacji wyborów prezydenckich. Jednocześnie zadeklarowali chęć przeprowadzenia wyborów w zgodzie z konstytucją.


Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Do tej pory byliśmy nazywani „rebeliantami”, byliśmy obwiniani o to, że z naszej winy wybory nie zostały przeprowadzone. Dzisiaj odbyliśmy bardzo dobrą dyskusję, ponieważ uważamy, że wybory trzeba przeprowadzić. Musimy natomiast zrobić to w taki sposób, by były powszechne, tajne i bezpośrednie. Musimy zadbać o to, by były zgodne z konstytucją – dodaje.

O tym, że dla samorządów najważniejsze jest, aby nadchodzące wybory prezydenckie przeprowadzone zostały zgodnie z konstytucją, mówi również Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Dlatego duża część naszego dzisiejszego spotkania poświęcona była sprawom technicznym, związanym m.in. z możliwym łączeniem komisji wyborczych i organizacją samego głosowania, a także o niezbędnym do przeprowadzenia tego głosowania sprzęcie – dodaje prezydent Sopot.

Samorządowcy wielokrotnie podkreślali wagę spotkania z wicepremier.
Po raz pierwszy w historii tego rządu samorządowcy zostali zaproszeni do poważnej rozmowy i konsultacji – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – To chyba najważniejszy wniosek, płynący z dzisiejszego spotkania: władza wykonawcza tu, w Warszawie, dostrzegła, że ważnym elementem władzy publicznej w Polsce jest władza samorządowa – podkreśla.

Gdyby dzisiaj rozpoczęty dialog rząd chciał prowadzić wcześniej, wówczas można by uniknąć chaosu, związanego z wyborami, zarządzonymi na 10 maja - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.