Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Skwer Zofii Kuratowskiej

opublikowany: wtorek, 9. października 2018 - 15:16, Magdalena Łań
Prezydent Warszawy na uroczystości nadania imienia skwerowi Zofii Kuratowskiej. Fot. R.Motyl. fot. Prezydent Warszawy na uroczystości nadania imienia skwerowi Zofii Kuratowskiej. Fot. R.Motyl.

Park położony po południowej stronie ulicy Stawki nosi nazwę skweru Zofii Kuratowskiej - uczestniczki Powstania Warszawskiego, profesor nauk medycznych, opozycjonistki, wicemarszałkini Senatu, zasłużonej na rzecz walki z AIDS i na rzecz chorych. Nominowanej do tytułu Warszawianki Stulecia.


Rada m.st. Warszawy 30 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę nr LXXIII/2057/2018, nadającą nazwę „Skwer Zofii Kuratowskiej” terenowi zieleni zlokalizowanemu w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, po południowej stronie ulicy Stawki. Niecałe dwa miesiące po podjęciu decyzji przez warszawskich radnych, 9 października, w obecności przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych, rodziny, przyjaciół oraz mieszkańców odbyła się uroczystość nadania skwerowi imienia Zofii Kuratowskiej.

- Niech ten skwer przypomina nam o obrończyni demokracji i praw kobiet, która nie tylko była za równą pozycją kobiet w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym, za sprawiedliwymi emeryturami starczającymi na godziwe życie, za sprawnym systemem powszechnej ochrony zdrowia, ale także za odrobiną uśmiechu dla każdego – powiedziała podczas uroczystości Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

- Jest rok 1991, prof. Kuratowska startuje drugi raz w wyborach do Senatu RP. Oto fragment jej ulotki wyborczej, która niewiele straciła na swej aktualności i bardzo dużo mówi o pani Marszałek: "Jestem za tym, by Warszawa była prawdziwą stolicą, a nie zbiorem zaśmieconych gmin. Jestem za równą pozycją kobiet w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym, ułatwieniem pracy w domu, dobrymi przedszkolami i żłobkami. [...] Jestem za odrobiną uśmiechu dla każdego"– powiedziała Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Zofia Kuratowska (1931-1999)
Profesor nauk medycznych, opozycjonistka, wicemarszałkini Senatu, zasłużona na rzecz walki z AIDS i na rzecz chorych.

Od 1980 roku była członkinią „Solidarności”. W 1989 roku brała udział w obradach Okrągłego Stołu, w podzespole do spraw zdrowia. Współtworzyła następnie Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna, Unię Demokratyczną i Unię Wolności. Przez osiem lat senatorka, marszałkini Senatu, później ambasadorka RP w Południowej Afryce.

Obok niekwestionowanego wkładu w walkę o niepodległość i odbudowę państwa polskiego, walczyła również o demokrację, równość i sprawiedliwość społeczną. Była pionierką w staraniach o parytety wyborcze, zainicjowała prace nad ustawą znoszącą bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych.

Znana hematolożka. Jako pierwsza w Polsce napisała książkę o AIDS. Razem z Markiem Kotańskim i Mikołajem Kozakiewiczem założyła Stowarzyszenie „Solidarni wobec AIDS PLUS”, pierwszą organizację pozarządową zajmującą się wyłącznie działaniami związanymi z HIV i AIDS, której celem było udzielanie wsparcia medycznego, socjalnego, terapeutycznego i prawnego. Była również jedną z członków-założycieli Społecznego Komitetu ds. AIDS. W latach 1982-1989 kierowała sekcją lekarską w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom.

W ogłoszonym w 2018 r. plebiscycie „Warszawianka roku” jedna z dziesięciu kobiet nominowanych do tytułu Warszawianki Stulecia.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.