Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Kwiaty na skwerze Marka Edelmana na Muranowie

opublikowany: poniedziałek, 15. kwietnia 2019 - 16:47, Magdalena Łań
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na skwerze M.Edelmana. Fot. E.Lach fot. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na skwerze M.Edelmana. Fot. E.Lach

W dziesiątką rocznicę śmierci skwerowi w Śródmieściu, pomiędzy ulicami Gen. Andersa i Wałową, nadano imię Marka Edelmana. Jednemu z przywódców powstania w getcie warszawskim, działaczowi politycznemu, uczestnikowi Okrągłego Stołu, lekarzowi, kawalerowi Orderu Orła Białego.


- Marek Edelman stał się symbolem – powiedział podczas uroczystości Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy – Przez lata pielęgnował pamięć o powstaniu w getcie, przez lata pojawiał się z żonkilami pod pomnikiem Bohaterów Getta. Jestem dumny z tego, że możemy tę tradycję kontynuować i dzięki inicjatywie muzeum Polin, składamy te kwiaty każdego roku.

- Na kilka dni przed 76. rocznicą powstania w getcie warszawskim chcemy uczcić pamięć człowieka niezwykłego, który swoją postawą pokazywał, że należy reagować na zło i być po stronie potrzebujących. Człowieka, który mawiał: „w zasadzie najważniejsze jest samo życie. A jak już jest życie, to najważniejsza jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność. I już nie wiadomo, co jest najważniejsze". Mimo to, a może właśnie dlatego, całe swoje życie poświęcił walce – o życie, o wolność, o demokratyczną Polskę. Naszym obowiązkiem jest kontynuować jego wysiłki - podkreslił prezydent Warszawy.

- Całe zło i cierpienie, które spotkało jego i niezliczone rzesze ludzkości w trakcie jego życia zostało wyrządzone przez innych ludzi – podkreśliła Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Miasta. -  Tych, którzy dobra nie zamierzają czynić i którym na tym nie zależy, bo są źli i nienawistni. Oni nie rozumieją języka ogładzonego kulturą, a jedynie tę pierwotną przemoc i agresję. Dlatego cytując Marka Edelmana „Musimy walczyć ze złem tak, żeby ten, który czyni zło, zrozumiał, że nie będzie dla niego litości”.

- Jestem dumna, że to miejsce nosi imię Marka Edelmana – powiedziała obecna na uroczystości Małgorzata Kidawa–Błońska, wicemarszałek Sejmu RP – Chciałam za to podziękować samorządom Warszawy i Łodzi. Udało się wam zrobić coś, co nie udało się nam  w Sejmie – ustanowić ogólnopolski Rok Marka Edelmana.

W stulecie urodzin i w dziesiątą rocznicę śmierci władze m.st Warszawy i Łodzi ogłosiły rok 2019 Rokiem Marka Edelmana.