Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Skwer Józefa Rotblata – nadanie nazwy

opublikowany: poniedziałek, 29. października 2018 - 14:55, Konrad Klimczak

W środę, 31 października, o godz. 11.00 (u zbiegu ulic Nowolipki i Smoczej) zapraszamy przedstawicieli mediów na uroczystość nadania skwerowi imienia Józefa Rotblata.


W wydarzeniu udział wezmą: Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy oraz przedstawiciele Rady m.st. Warszawy.

Nie obowiązują akredytacje dziennikarskie, dla mediów zainteresowanych obsługą wydarzenia będzie przygotowana zwyżka prasowa i kostka dziennikarska.

Po uroczystej części spotkania Fundacja Józefa Rotblata zaprasza na dyskusję organizowaną w pobliskiej kawiarni, przy ul. Smoczej 3. Goście będą mogli porozmawiać z Sally Milne, współpracowniczką Józefa Rotblata z ruchu Pugwash oraz z Harriet Dand, krewną noblisty.

Józef ROTBLAT (1908-2005)

z urodzenia warszawiak, Polak żydowskiego pochodzenia, radiobiolog. W latach 30. był wyróżniającym się fizykiem młodego pokolenia.

W 1939 roku wyjechał do Anglii, gdzie działał jako młody naukowiec i współpracował z noblistą, Jamesem Chadwickiem. Był jedynym uczonym pracującym przy Projekcie Manhattan, który odmówił przyjęcia obywatelstwa brytyjskiego lub amerykańskiego. Jako pierwszy naukowiec w historii porzucił pracę nad bombą atomową kierując się względami moralnymi.

W 1955 roku stał się jednym z jedenastu sygnatariuszy Manifestu Russella-Einsteina. W apelu najwybitniejsi przedstawiciele światowej nauki wzywali liderów politycznych do pokojowego wykorzystania osiągnięć współczesnej techniki.

Dwa lata później, w 1957 Józefa Rotblat stał się współzałożycielem i liderem pacyfistycznego ruchu naukowców Pugwash. W ramach inicjatywy organizował coroczne spotkania najwybitniejszych naukowców oraz polityków z obu stron żelaznej kurtyny, co łagodziło z napięcia polityczne. W 1995 roku wraz z ruchem Pugwash otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, „za wysiłki zmierzające do zmniejszenia roli, jaką broń nuklearna odgrywa w polityce międzynarodowej”.