Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Rozszerzamy teleopiekę nad seniorami

opublikowany: czwartek, 17. maja 2018 - 16:48, Tomasz Demiańczuk
R. Motyl fot. R. Motyl
Prezydent stolicy odwiedziła panią Annę

Kolejna warszawianka dołączyła do miejskiego projektu Z@opiekowani, czyli kompleksowego wsparcia seniorów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.


Przypomnijmy, w Warszawie od pół roku seniorzy testują opaski SOS, tablety i centralki telefoniczne. To część projektu „Z@opiekowani”. Są to usługi opiekuńcze świadczone przez profesjonalnych opiekunów w domach seniorów, połączone z teleopieką wykorzystującą nowe technologie i wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa, uzupełniane wsparciem wolontariuszy.

W czwartek, 17 maja do projektu dołączyła pani Anna – jedna z najmłodszych uczestniczek powstania warszawskiego. Od dziś będzie testować opaskę SOS. Panią Annę odwiedziła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi będzie się pani czuła bezpieczniej. W każdej chwili może pani wezwać pomoc – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy i dodaje – W przyszłości kompleksową opieką, wykorzystującą najnowsze technologie, chcemy objąć 7 tysięcy warszawiaków – nie tylko seniorów, ale również osoby z niepełnosprawnościami.

Ta opaska to cudowna rzecz. Zapewnia przede wszystkim spokój mojej córce. Nie musi się już o mnie martwić – podkreśla pani Anna, uczestniczka projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON i 7 ośrodkami pomocy społecznej. Wartość projektu to blisko 1 mln zł.

Opaska, tablet lub zestaw
Do 14 maja 2019 roku 50 seniorów testuje 2 różne zestawy do teleopieki. Osoby niewychodzące z domu mogą w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wezwać pomoc przez wciśnięcie przycisku SOS znajdującego się na wodoodpornej opasce i specjalnej centralce telefonicznej. Urządzenia umożliwiają także dwustronną komunikację z dwoma wybranymi przez seniora numerami telefonu np. z kimś z rodziny lub opiekunką, z centrum teleopieki oraz Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Centralka telefoniczna posiada również funkcję przypominającą o zażyciu leków.

Osoby poruszające się samodzielnie otrzymały zestaw składający się z tabletu i opaski z przyciskiem SOS, GPS, detektorem upadku, z funkcją monitorowania tętna oraz przypominania o zażyciu leków. Dodatkowo opaska działa podobnie jak telefon – umożliwia kontakt z centrum teleopieki oraz odbieranie połączeń. Tablety w specjalnie wzmocnionej obudowie są również wyposażone w przycisk SOS. Mają przede wszystkim sprzyjać aktywizacji seniorów i pełnić funkcję integracyjną. Dzięki zainstalowanym aplikacjom starsze osoby mogą m.in. rozwijać swoje zainteresowania, ćwiczyć pamięć oraz prowadzić video rozmowy z innymi uczestnikami projektu lub rodziną.

Wolontariusz i opiekun pomogą
Projekt „Z@opiekowani” to nie tylko teleopieka, ale również dostosowane do potrzeb uczestników projektu usługi opiekuńcze, czyli pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych (m.in. sprzątanie, pranie, zakupy, pomoc w spożywaniu posiłku, itp.). Nad pracą opiekunów czuwa koordynatorka opiekunów i opiekunek ze Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

Działania w projekcie uzupełnia wsparcie wolontariuszy przede wszystkim z projektu „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora” oraz dotychczas realizowanych miejskich projektów z zakresu edukacji cyfrowej. Pomagają oni seniorom poznać możliwości internetu i uczą obsługi tabletu, spędzają z nimi czas na rozmowach, grach czy spacerach.
Projekt „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Warszawa wśród 50 najbardziej innowacyjnych miast świata
Miasto stołeczne Warszawa jest w gronie pięćdziesięciu finalistów konkursu Smart 50 Awards. Zostaliśmy docenieni za kompleksową pomoc seniorom z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Celem konkursu, organizowanego przez amerykańską fundację Smart Cities Connect, jest wyróżnienie najbardziej innowacyjnych projektów z całego świata o obecnym lub przyszłym oddziaływaniu na miejską skalę. Plebiscyt odbywa się cyklicznie, w 2018 r. przyznano wyróżnienia w następujących kategoriach: zarządzanie, mobilność, sieci, energię oraz życie obywatelskie.

Stołeczny ratusz zgłosił projekt pt.: „Looked @fter” (tłum. „Z@OPIEKOWANI”), dotyczący ulepszenia systemu usług opiekuńczych dzięki wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych. Zwiększenie samodzielności samotnych seniorów odbywa się m.in. poprzez teleopiekę, wykorzystującą nowe technologie i wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa, uzupełniane wsparciem wolontariuszy. Warszawa testuje obecnie także nowe narzędzie, które ma usprawnić w przyszłości pracę pracownika socjalnego. Przy pomocy cyfrowych długopisów, których używają pracownicy socjalni, ułatwiamy oraz monitorujemy ich pracę. Dużym wsparciem dla seniorów jest również platforma cyfrowa www.zalogujpomagaj.um.warszawa.pl.