Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Rok szkolny rozpoczęty

opublikowany: poniedziałek, 2. września 2019 - 16:07, Magdalena Łań
R.Trzaskowski, prezydent Warszawy na rozpoczęciu roku w LO im. Śniadeckiego. Fot. R.Motyl fot. R.Trzaskowski, prezydent Warszawy na rozpoczęciu roku w LO im. Śniadeckiego. Fot. R.Motyl

W poniedziałek, 2 września, nowy rok szkolny w Warszawie rozpoczęło 250 tysięcy uczniów i przedszkolaków. Stołeczna inauguracja z udziałem Rafała Trzaskowskiego, prezydenta m.st. Warszawy odbyła się w XXX LO im. J. Śniadeckiego.


- W tym szczególnym dniu życzę wam, kochani uczniowie, nawiązania jak najwięcej nowych znajomości, inspiracji i rozwijania pasji. Rodzicom – wiele cierpliwości, wspierajcie swoje dzieci. A nauczycielom, wszyscy wiemy jak wygląda sytuacja w oświacie, wszystkiego dobrego, wiemy, że dacie radę i utrzymamy bardzo wysoki poziom warszawskiej oświaty -  mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Do XXX LO im. J. Śniadeckiego w tym roku szkolnym będzie uczęszczało ponad 670 uczniów (22 oddziały, w tym 12 klas pierwszych). W szkole od września 2017 r. są prowadzone oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim, jako drugim językiem nauczania. W związku z „podwójnym rocznikiem” w placówce wyremontowano korytarz, pięć sal lekcyjnych, łazienki na I piętrze, zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Historia liceum sięga roku szkolnego 1947/1948, imię Jana Śniadeckiego otrzymało 24 lutego 1973 r. Absolwenci: Tadeusz Sznuk – prezenter i dziennikarz, Marek Kondrat – aktor, profesor Wawrzyniec Konarski – politolog i socjolog; Krzysztof Meissner – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny fizyk, Piotr Adamczyk – aktor, Michał Szczerba – poseł na Sejm RP.

Więcej szkół na Białołęce
Białołęka zyskała 1600 miejsc dla uczniów. Powstały dwie nowe placówki - Szkoła Podstawowa nr 368 przy ul. Hemara 15 oraz Szkoła Podstawowa nr 118 przy ul. Myśliborskiej 25. We wtorek, 1 września, w inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków wzięła udział Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.
Pierwotnie szkoła przy ul. Hemara (Warzelniczej) była projektowana jako zespół placówek: szkoła podstawowa i gimnazjum. Jednak po reformie systemu oświaty likwidującej gimnazja, postanowiono wybudować dużą szkołę podstawową.

Budynek szkoły ma 3 kondygnacje. Oprócz sal lekcyjnych szkoła jest wyposażona w sale komputerowe i sale językowe z zapleczami. W budynku znajdą się również: sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym, biblioteka, świetlica, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, gabinety pedagoga, psychologa i logopedy.
Przy budynku szkoły powstał zespół sportowy z boiskami: do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz do piłki ręcznej, a także bieżnia ze skocznią w dal. Młodsze dzieci będą mogły korzystać z dwóch placów zabaw z powierzchnią amortyzującą upadki, wyposażonego m.in. w huśtawki, piaskownicę, przeplotnie, karuzele, zestawy zabawowe i domki. Przy budynkach powstał również parking oraz zamontowane zostały stojaki na rowery.

Gmach szkoły przy ul. Warzelniczej jest skomunikowany nowym ciągiem pieszo-rowerowym z dotychczasowym budynkiem szkoły przy ul. Ostródzkiej.
Drugą nowa szkołą jest placówka przy ul. Myśliborskiej z  20 oddziałami  dla około 600 dzieci. W obiekcie zlokalizowane jest także 2 oddziałowe przedszkole dla 150 dzieci w wieku 3-5 lat. W 4 kondygnacyjnym budynku szkolnym znajdują się sale komputerowe oraz sale językowe, sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym, biblioteka, świetlice, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, gabinety pedagoga, psychologa i logopedy.

Każdy z oddziałów przedszkolnych składa się z sali zajęć pełniącej funkcję bawialni, jadalni i sypialni oraz z łazienki. Dodatkowo w przedszkolu znajdują się pomieszczenia służące zadaniom terapeutycznym, ćwiczeniom i dydaktyce. Powstały również pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy budynku powstał zespół boisk wielofunkcyjnych (do piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej i bieżnia ze skocznią w dal) oraz plac zabaw. Plac zabaw został pokryty powierzchnię amortyzującą upadki i wyposażony w urządzenia dla dzieci o różnym stopniu sprawności m.in. w huśtawki, piaskownice, przeplotnie, karuzele, zestawy zabawowe, domki. Na terenie szkoły przewidziano miejsca parkingowe oraz stojaki na rowery.
Na Białołęce u zbiegu ulic Ruskowy Bród i Verdiego trwa już budowa kolejnej szkoły, ma być gotowa z początkiem następnego roku szkolnego.

Warszawa inwestuje w edukację
W krajowych rankingach warszawskie szkoły znajdują się na czołowych miejscach, a absolwenci zdobywają laury w międzynarodowych konkursach. W rankingu maturalnym Perspektyw 2019 w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich liceów jest aż siedem liceów warszawskich, zajmują też one pierwsze cztery miejsca w rankingu. Najlepsze w kraju technikum, również jest z Warszawy.

Nowy rok szkolny będzie jednak trudny, w związku z reformą oświaty i podwójnym rocznikiem. Subwencja jest niska - Warszawa wydaje na edukację prawie 4,5 mld zł rocznie a subwencja oświatowa to niecałe 2 mld. Brakuje ponad 800 mln zł na pensje dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. Resztę dokłada samorząd.
Warszawa inwestuje dodatkowe środki na bezpłatne przedszkola, bezpłatną dodatkową ofertę opiekuńczą i edukacyjną w czasie wakacji i ferii, zajęcia pozalekcyjne, doskonalenie zawodowe nauczycieli czy najwyższe w kraju dodatki płacowe dla kadry oświatowej - w ubiegłym roku podwyższono o 1000 zł dodatki dla dyrektorów szkół oraz wychowawców (do kwoty 380 zł), od stycznia 2019 r. wprowadzono podwyżkę dla nauczycieli stażystów (250 zł) i kontraktowych (270 zł).

Na edukację w 2019 r. przeznaczamy aż 4 mld 916 mln zł. To największa pozycja w budżecie miasta. W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej na wydatki przeznaczamy prawie 1,2 mld zł. W latach 2019 – 2023 powstanie 15 szkół (dla ponad 10 tys. uczniów) i 29 przedszkoli (dla ponad 4,7 tys. dzieci). Zaplanowano też 250 innych inwestycji – modernizację i rozbudowę budynków oraz infrastruktury (boiska, place zabaw). Dbamy o nasze szkoły. Co roku wydajemy na remonty ponad 120 mln zł.