Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Raport na temat zdrowia warszawiaków

opublikowany: czwartek, 19. grudnia 2013 - 13:52, Magdalena Łań
Raport o stanie zdrowia warszawiaków. Fot. R. Motyl fot. Raport o stanie zdrowia warszawiaków. Fot. R. Motyl

W ratuszu zaprezentowano kolejną edycję raportu o stanie zdrowia mieszkańców Warszawy. Wiedza na temat ich sytuacji zdrowotnej, to ważny instrument z punktu widzenia oceny potrzeb warszawiaków związanych z medycyną oraz bieżącego zarządzania ochroną zdrowia w mieście.


Wiedza zgromadzona w raporcie służy planowaniu działań prozdrowotnych, jest bazą dla prac mających na celu doskonalenie infrastruktury ochrony zdrowia, zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego, a także planowania środków finansowych na ten cel. Jest narzędziem pomocnym w wytyczaniu kierunków rozwoju ochrony zdrowia w stolicy.

Raport sporządzony z inicjatywy Biura Polityki Zdrowotnej przedstawił prof. dr Bogdan Wojtyniak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Zastępca prezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz omówił samorządowe inwestycje w służbę zdrowia a dyrektor BPZ Dariusz Hajdukiewicz przybliżył temat programów zdrowotnych realizowanych przez biuro oraz zadania Warszawskiej Rady Polityki Zdrowotnej.

Pliki do ściągnięcia

  1. Warszawska Rada - info (plik: info_pras_wrpz_-_podsumowanie13.doc, rozmiar pliku: 98.5 KB)
  2. Prezentacja "Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 2009 – 2011" (plik: wawa_2013_bw1.pps, rozmiar pliku: 3830.5 KB)
  3. Prezentacja "Inwestycje w ochronie zdrowia realizowane ze środków budżetu m.st. Warszawy" (plik: prezentacja_-17.12_bpz.pps, rozmiar pliku: 25120 KB)
  4. Prezentacja "Programy profilaktyki i promocji zdrowia" (plik: bpz_3_dh_1.pps, rozmiar pliku: 7695.5 KB)
  5. Pełny raport "Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 2009 – 2011" (plik: raport_stan_zdrowia_mieszkancow.pdf, rozmiar pliku: 18827.58 KB)