Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Przyszłość metropolii warszawskiej – briefing prasowy

opublikowany: wtorek, 23. kwietnia 2019 - 16:25, Katarzyna Pienkowska

W środę, 24 kwietnia, o godz. 9.45 (pasaż Wiecha 4, plac przed Zodiakiem) zapraszamy przedstawicieli mediów na briefing prasowy na temat szans i zagrożeń dla Regionu Warszawskiego Stołecznego po 2020 r.


W wydarzeniu udział wezmą: Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy, Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina oraz Daniel Putkiewicz, burmistrz Piaseczna. Warszawa od wielu miesięcy apeluje o uwzględnienie głosu samorządów w procesie programowania przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, przypadającej na lata 2021-2027 oraz przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Proponowany model centralizuje decyzje w zakresie rozwoju poszczególnych miast i regionów Tymczasem metropolie są najważniejszymi ośrodkami usług, innowacji, nauki i kultury w kraju. W dużych ośrodkach miejskich wypracowywany jest dochód, który można wykorzystać na rzecz rozwoju obszarów peryferyjnych i zmarginalizowanych. Dobrze rozwinięte obszary metropolitalne wpływają na wysoką ocenę atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej poszczególnych regionów, a nawet całego kraju, poprawiając pozycję konkurencyjną Polski na arenie międzynarodowej.