Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Premiera filmu edukacyjnego „Kwalifikacja wojskowa”

opublikowany: środa, 22. stycznia 2020 - 16:18, Magdalena Łań

W piątek, 24 stycznia, o godz. 11.00 (Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińska 2) zapraszamy przedstawicieli mediów na premierę filmu edukacyjnego „Kwalifikacja wojskowa”.


W wydarzeniu udział wezmą: Marcin Wojdat, sekretarz miasta, płk dr Zdzisław Małkowski, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz uczniowie LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego i Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich.

Film edukacyjny przygotowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ma przybliżyć młodzieży temat kwalifikacji wojskowej, procedur z nią związanych i obowiązków wzywanych przed nią osób.

W Warszawie kwalifikacja wojskowa potrwa od 10 lutego do 28 kwietnia, obejmując 7 205 osób.

Przed komisje lekarskie zostaną wezwani mężczyźni urodzeni w roku 2001 (rocznik podstawowy). Ponadto wezwania otrzymają mężczyźni z rocznika 1999 – 2000 uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej, a także urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kolejna grupę stanowią kobiety, które posiadają wykształcenie przydatne dla Sił Zbrojnych RP (farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, psychologia, medycyna) wskazane przez wojskowych komendantów uzupełnień. Do kwalifikacji mogą się zgłosić również ochotniczki i ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat, jeżeli nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja jest jednym z wielu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jest przedsięwzięciem wspólnym wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. Jej celem jest ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie książeczki wojskowej. Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje powołaniem do czynnej służby wojskowej, ponieważ od 2009 roku obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona, natomiast niestawienie się przed komisję lekarską jest zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności.