Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

„Prawo, głupcze!” – edukacja prawna w warszawskich szkołach

opublikowany: czwartek, 28. listopada 2019 - 9:49, Konrad Klimczak

W piątek, 29 listopada o godz. 14.00 (Collegium Iuridicum II na Wydziale Prawa i Administracji UW, ul. Lipowa 4) zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału w debacie dotyczącej edukacji prawnej w warszawskich szkołach.


Podczas debaty przedstawiciele środowisk prawniczych: akademicy, adwokaci i radcowie prawni, samorządowcy i dyrektorzy warszawskich szkół ponadpodstawowych wymienią się poglądami na sposób edukowania o prawie w szkole.

Korzystając ze zdobytego doświadczenia w realizacji programów edukacji prawnej na wszystkich poziomach edukacyjnych, zaproszeni goście udzielą odpowiedzi na następujące pytania: dlaczego prawo jest istotnym elementem w edukowaniu młodych ludzi? w jaki sposób uczyć? czy warto wprowadzić edukację prawną do programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych? Debata służyć ma również pogłębieniu współpracy środowisk prawniczych z samorządem warszawskim. Celem organizatorów oprócz propagowania wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży jest stworzenie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez realizowanie efektywnych projektów edukacyjnych.

Nie zabraknie dyskusji z publicznością. Uczestnicy panelu przedstawią pedagogom swoje pomysły oraz propozycje działań edukacyjnych, które chcieliby podjąć w szkołach. W panelu dyskusyjnym udział wezmą:

  • Joanna Gospodarczyk dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
  • dr hab. Sławomir Żółtek, prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. Monika Całkiewicz, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych
  • Michał Fertak, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokatów w Warszawie

W planach organizatorów debaty jest przygotowanie podręcznika do edukacji prawnej w szkołach oraz wspólne lobbowanie o wprowadzeni na stałe do planu zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja prawna”.