Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Praca szuka nauczyciela

opublikowany: wtorek, 11. czerwca 2019 - 11:30, Konrad Klimczak
Wiceprezydent Renata Kaznowska rozpoczyna kampanię Praca szuka nauczyciela Wiceprezydent Renata Kaznowska rozpoczyna kampanię Praca szuka nauczyciela

W warszawskich szkołach i przedszkolach od września może zabraknąć ponad 3000 nauczycieli. To efekt „deformy” oświaty wprowadzonej przez obecny rząd.


W warszawskich szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych pracuje 30 tysięcy nauczycieli. Blisko 40 procent to nauczyciele dyplomowani, po 27 procent – mianowani i kontraktowi.

Najmniejszą grupę stanowią nauczyciele stażyści – zaledwie 5,8 proc. Zaledwie niecałe 4,5 tys. nauczycieli jest przed trzydziestką. To przede wszystkim do nich kierujemy ofertę pracy w naszych szkołach i przedszkolach.

- Wiemy, że obecny rząd niewiele ma do zaoferowania studentom, którzy mogliby związać swoją karierę zawodową z nauczaniem w szkołach i przedszkolach. Ostatnie wydarzenia, w tym reforma oświaty pokazały brak stabilizacji pracy w zawodzie nauczyciela. Wielu studentów, nawet po ukończeniu wydziałów pedagogiki nie podejmuje pracy w zawodzie. Mamy starzejącą się grupę zawodową. Chcemy zachęcić młodych ludzi do tej pracy, dlatego wprowadziliśmy podwyżki dla nauczycieli stażystów i mianowanych, a teraz oferujemy bezpłatne szkolenia – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy – Już teraz wiemy, że we wrześniu może nam zabraknąć ponad trzy tysiące nauczycieli. Oczywiście to efekt deformy oświaty, czyli wprowadzenia do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych podwójnego rocznika uczniów.

Nauczycielka, nauczyciel – poszukiwani

„Deforma” edukacji wprowadziła do szkół chaos i widać to po obecnych wakatach. Już dziś, dzięki arkuszom organizacyjnym, wiemy, że w warszawskich placówkach oświatowych może zabraknąć ponad 3 tys. nauczycieli: m.in. 1,7 tys. w szkołach podstawowych, aż 1,4 tys. w szkołach ponadpodstawowych, blisko 600 nauczycieli przedszkolnych i 400 pedagogów specjalnych. Przede wszystkim brakuje wykładowców języka angielskiego, matematyki, wychowania fizycznego oraz praktycznej nauki zawodu.

Warszawa oferuje bezpłatne szkolenia, warsztaty dla nauczycieli finansowane z budżetu miasta. W tym roku na ich doskonalenie zawodowe przeznaczyliśmy 16 mln złotych. Dla zainteresowanych absolwentów nasza placówka doskonalenia zawodowego – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń - oferuje specjalne szkolenia wspomagające start w zawodzie nauczyciela i porady prawne . Na stronie WCiES jest również Bank Rezerw Kadrowych – tam można znaleźć informacje o możliwych miejscach pracy i zapotrzebowaniu na nauczycieli w poszczególnych placówkach. Ciekawą ofertą jest Akademia Młodego Nauczyciela to bezpłatne wspomaganie nowo zatrudnionych nauczycieli poprzez szkolenia, konsultacje, wymianę doświadczeń. Dodatkowo WCIES prowadzi darmowe szkolenia (unikatowe rozwiązanie w skali kraju) dla nauczycieli w czasie ich całej kariery zawodowej.

Organizujemy również bezpłatne kursy wspomagające warsztat metodyczny dla pracowników uczelni zamierzających podjąć współpracę ze szkołami.

Skutki „deformy” na barkach samorządów

Zgodnie z Kartą Nauczyciela to głównie rząd odpowiada za wynagrodzenia nauczycieli. Jednak przy pozornej podwyżce ze strony MEN i przy zbyt niskiej subwencji, dbanie o nauczycieli spada na barki samorządów. Brak stabilnej kadry nauczycielskiej (m.in. nauczyciele „objazdowi”) oraz wakaty w szkołach to jeden ze skutków „deformy” oświaty w Polsce.

W tym roku do szkół ponadpodstawowych kandyduje podwójny rocznik uczniów – ósmoklasiści i gimnazjaliści. Warszawa przygotowała 43 tys. miejsc, w tym: w liceach – 28 tys., technikach – 12,6 tys. i w szkołach branżowych – 2,5 tys. To wiąże się także z rekordowymi wydatkami na oświatę. Koszty dostosowania szkół do podwójnego rocznika wzięła na siebie Warszawa, rząd nie pomógł finansowo rozwiązać problemu, który sam wywołał.

Warszawskie podwyżki dla nauczycieli

Zgodnie z obietnicą prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, w tym roku wprowadziliśmy podwyżki pensji dla najmłodszych stażem nauczycieli. Po to, aby z jednej strony przyciągnąć do pracy w naszych szkołach absolwentów uczelni, a z drugiej – zatrzymać obecnie pracujących. Warszawskie podwyżki objęły 9,6 tysiąca nauczycieli stażystów i kontraktowych. Na ten cel przeznaczyliśmy w tym roku 39 mln zł. Jest to 250 zł dla stażystów z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym oraz 270 zł dla nauczycieli kontraktowych z tymi samymi kwalifikacjami.

Już teraz wyższą pensję otrzymali także nauczyciele mianowani, którzy mają najniższą płacę zasadniczą. Dodatkowo, przy niewystarczającej ministerialnej subwencji, zapewniliśmy od września 2018 roku podwyżki wynagrodzeń dla wychowawców i dyrektorów szkół. Od 2006 r. pensje warszawskich nauczycieli wzrosły średnio o 59 proc. (2006 – 3191 zł, 2018 – 5073 zł).

Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio 600 zł miesięcznie (dodatki dla najlepszych nauczycieli sięgają nawet 1200 zł). W innych miastach są one znacznie niższe: Wrocław, Kraków – ok. 300 zł, Lublin – ok. 200 zł, Poznań, Gdańsk i Łódź – ok. 150 zł. Od września dodatki dla wychowawców warszawskich szkół wzrosły do 380 zł, a pensja dyrektorów średnio o 1000 zł.

Spełniamy obietnice – „Warszawa dla uczniów”

Przypomnijmy, w ramach programu „Warszawa dla uczniów”, oprócz podwyżek dla nauczycieli, realizujemy także inne projekty, na przykład 100 złotych rocznie dla stołecznych uczniów na wyjścia do instytucji kultury, nauki czy sportu. Rozwijamy także indywidualne doradztwo dla nastolatków, przygotowujemy szkoły na podwójny rocznik. Intensyfikujemy budowę szkół.

Pliki do ściągnięcia

  1. Plakat - ogłoszenie (plik: plakat_a3_praca_szuka_nauczyciela_2b.pdf, rozmiar pliku: 82.94 KB)