Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Poznaj "ptasią stolicę" w Ogrodzie Saskim

opublikowany: poniedziałek, 21. maja 2012 - 15:08, Robert Trzaska
R. Motyl fot. R. Motyl
Fragment wystawy

Ławice Kiełpińskie, kolektor Młociński, Wyspy Zawadowskie – to niektóre z przyrodniczych skarbów, jakie skrywa warszawska Wisła. Rozpoczynająca się dziś wystawa „Wisła - Ptasia stolica” wprowadza w świat nadwiślańskiej przyrody.


Wisła, mimo regulacji i prób ingerencji człowieka w jej ukształtowanie, nadal potrafi zachwycić różnorodnością biologiczną i żywiołowością. Stanowi ostoję wielu gatunków zwierząt i siedlisko cennej roślinności. Na skraju Warszawy można zobaczyć niemal naturalny pejzaż, typowy dla środkowego biegu Królowej Polskich Rzek – szerokie koryto usłane zarośniętymi wyspami i piaszczystymi łachami,

 liczne starorzecza, brzegi porośnięte bujnym lasem łęgowym lub łąkami. Na piaszczystych łachach gnieżdżą m.in. rzadkie w Europie rybitwy białoczelne i rybitwy rzeczne, a w urwistych brzegach budują norki lęgowe zimorodki i jaskółki brzegówki... Wystawa  prezentuje ptaki żyjące nad Wisłą, na odcinku obejmującym aglomerację warszawską.

Wystawę będzie można podziwiać niemal do końca lipca w stołecznych parkach. Szczegółowy plan lokalizacji:

  • Ogród Saski  21 - 28 maja,
  • Park Praski 29 -11 czerwca,
  • Pole Mokotowskie 12 - 25 czerwca,
  • Park Ujazdowski 26 czerwca - 9 lipca,
  • Park Skaryszewski 9 -23 lipca.

Wystawę przygotowało Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Projekt ten ma na celu odtworzenie w granicach warszawskiego odcinka Wisły kolonii lęgowych wybranych gatunków ptaków oraz popularyzację wiedzy na temat tego, jak wyjątkowe przyrodniczo są warszawskie nadbrzeża tej rzeki oraz jak powinniśmy o nie dbać. Jest on realizowany przez Urząd m.st. Warszawy we współpracy ze STOP, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.