Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Poszerzymy ulicę Lazurową

opublikowany: środa, 19. sierpnia 2020 - 16:57, Paweł Olek

Warszawa otrzyma dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności na nowy projekt drogowy: szerszą ulicę Lazurową i zbudowaną ulicę Gandhi.


Projekt drogowy obejmuje dwa zadania dotyczące wykonania brakujących odcinków ulic, które umożliwią płynny zjazd z dróg ekspresowych w istniejącą miejską infrastrukturę drogową, tj. ulicę Gandhi (z trasy S2) i Lazurową (z S8).

Dofinansowanie ulicy Gandhi
Ulica Gandhi została już zbudowana. Ta inwestycja została zrealizowana w 2018 roku przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych i polegała na zbudowaniu 500 metrowego odcinka drogi między ulicami Pileckiego a Płaskowicką (do trasy S2, do granicy rozwiązań GDDKiA). Wybudowano dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi oraz rondem na skrzyżowaniu z ulicą Polskie Drogi. Odcinek ten jest połączony z ulicą Płaskowicką łączącą się drogą ekspresową S2, a także z ulica Pileckiego, stanowiącą połączenie do drogi ulicy Puławskiej i jest ważnym elementem rozprowadzającym ruch w rejonie węzła Ursynów Zachód trasy S2. Ta inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych.

Dofinansowanie ulicy Lazurowej
Drugie zadanie polega na budowie brakującego fragmentu drogi ulicy Lazurowej na odcinku między ulicą Górczewską a Aleją Obrońców Grodna (trasa S8). Wybudowanie 400 metrowej drogi będzie częścią węzła drogowego z trasą S8 oraz częścią węzła zespolonego z drogą wojewódzką nr 580 Warszawa-Sochaczew oraz ulicą Lazurową. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2023 roku.

Realizacja z Funduszu Spójności
Dofinansowanie obu zadań infrastrukturalnych będzie możliwe dzięki wpisaniu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektu drogowego „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej” do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych przez właściwą instytucję ramach trybu pozakonkursowego.
Uzupełnienie brakujących fragmentów dróg umożliwia płynny zjazd z drogi ekspresowej i włączenie się do ruchu w ramach samego węzła miejskiego lub wygodny powrót na drogę ekspresową wychodzi też naprzeciw potrzebom użytkowników w zakresie mobilności i transportu w obrębie UE. Zapewnia wygodne zakończenie i rozpoczęcie podróży, dla których m.st. Warszawa, jako stolica kraju, może stanowić ważny punkt docelowy lub startowy w ramach sieci korytarzy transeuropejskich.
Szacunkowa wartość obu inwestycji wynosi 41 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wyniesie 27 milionów.

Dalsze działania będą obejmowały przygotowanie i przekazanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych deklaracji o przygotowaniu projektu, a w dalszej perspektywie wniosku o dofinansowanie.

 

Projekt pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej” ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020