Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Postęp prac w ośrodku Szczęśliwice

opublikowany: poniedziałek, 25. czerwca 2018 - 16:28, Beata Wiśniewska

Jednym z elementów modernizacji „Szczęśliwic” jest wymiana maty zjazdowej na stoku, ale to nie jedyne zmiany, jakie czekają to miejsce. Zakończono prace polegające na odnowie piwnic, a przed nami jeszcze remont budynku ośrodka, w tym jego nadbudowa, a także zagospodarowanie okolicznego terenu.


- Prężnie realizujemy program kompleksowej modernizacji siedmiu miejskich ośrodków sportu, aby jak najszybciej przywrócić warszawiakom kolejne miejsca rekreacji o wysokim standardzie. Cieszę się, że wśród tych inwestycji znajduje się całoroczny stok narciarski Szczęśliwice, który jest jedynym tego typu obiektem na Mazowszu i jednym z nielicznych w Polsce, gdzie przez cały roku można uprawiać narciarstwo i snowboard. Wiele prac na terenie ośrodka jest w toku, część już zakończyliśmy, a sporo zmian jeszcze przed nami – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Nowa nawierzchnia na Górce Szczęśliwickiej
Od początku kwietnia br. na terenie ośrodka trwają prace związane z montażem nowej maty zjazdowej na stoku i na trasie wyciągu orczykowego wraz z geotkaniną. Sprawdzone zostaną również istniejące systemy drenażowe i systemy nawadniania stoku. Wykonany zostanie remont drewnianej konstrukcji tarasu widokowego i stacji górnej kolei krzesełkowej oraz wymiana instalacji oświetlenia stoku narciarskiego.

Na jakim etapie prac jesteśmy?
W ostatnich tygodniach wykonawca dokonał demontażu starej maty zjazdowej wraz z geotkaniną z powierzchni stoku i tras wyciągów. Obecnie trwają prace rozbiórkowe obrzeży drewnianych.

W następnym etapie przewidywane jest sprawdzenie istniejącego systemu drenażowego, bez naruszania zabezpieczeń filtracyjnych, oraz istniejącego systemu nawadniania stoku z ewentualną naprawą systemu oraz wykonaniem osobnych instalacji:
zraszania ścieżki wyciągu orczykowego,
sekcji zraszania w dolnej części stoku zjazdowego o powierzchni około 100 m2.

Ponadto sprawdzenia wymaga stan warstwy tłuczniowej z ewentualnym uzupełnieniem i dostosowaniem powierzchni do potrzeb nowej maty zjazdowej.

Wykonawcą tej inwestycji jest firma PPHU WEMO-GROUP Mariusz Maligłówka. Za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie w wysokości 9 840 000 zł brutto. Zgodnie z planami zakończenie prac nastąpi do 30 września 2018 r.

To nie jedyne zmiany, jakie zaszły w ośrodku Szczęśliwice. Zakończono prace polegające na modernizacji piwnic budynku, gdzie powstały m.in. toalety i szatnie dla odwiedzających, a także sala konferencyjna i pomieszczenia gospodarcze. 

„Szczęśliwice” czekają kolejne zmiany
- Narciarstwo zjazdowe jest jednym z najpopularniejszych sportów uprawianych przez warszawiaków, a Górka Szczęśliwicka oblegana jest zimą i latem. Dlatego rozpoczął się kolejny etap remontu i rozbudowy miejskiej górki. Już w listopadzie miłośnicy białego szaleństwa będą mieli do dyspozycji stok narciarski z całkowicie wymienioną nawierzchnią, nowymi szatniami i przestrzenią na boksy dla klubów sportowych. W przyszłym roku nastąpi rozbudowa pierwszego piętra o strefę fitness i przestrzeń gastronomiczną – mówi Paweł Lech, przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy.

W ramach kompleksowej modernizacji ośrodka Szczęśliwice zaplanowany jest również remont budynku ośrodka, w tym jego nadbudowa, a także zagospodarowanie okolicznego terenu.

Zakres prac
Zmodernizowana zostanie centralna część parteru budynku ośrodka. Prace obejmą wykonanie nowej klatki schodowej skomunikowanej z piętrem, zlokalizowanej bezpośrednio przy projektowanym dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami. Wyremontowane zostaną również toalety, szatnie i pomieszczenia pracownicze. Powiększona zostanie serwerownia z dostosowaniem jej do aktualnych wymagań. 

Roboty w zakresie nadbudowy budynku obejmą wykonanie zadaszenia istniejącego tarasu. Wyniesiony będzie także fragment dachu, który zostanie przeznaczony na zaplecze techniczne. W ramach planowanych prac na piętrze budynku w jego centralnej części od strony frontu powstanie nowoczesna strefa rekreacyjno-sportowa, w skład której wchodzić będzie siłownia, sala fitness, przestrzeń z urządzeniami do symulacji jazdy na nartach, sala aerobowa i pokój rehabilitacji. Powstaną również nowe pomieszczenia biurowe z salą konferencyjną oraz częścią socjalną dla pracowników ośrodka. W centralnej części od strony stoku powstanie otwarty taras widokowy z możliwością zamykania lekkimi przesłonami szklanymi. W lewym skrzydle budynku zlokalizowana będzie sala restauracyjna z zapleczem oraz zamkniętym tarasem ogrzewanym. Modernizacja obejmuje również prace instalacyjne. 
 
Oprócz remontu budynku wykonane zostaną prace związane z zagospodarowaniem okolicznego terenu. Wzdłuż drogi dojazdowej do ośrodka oraz w obrębie placu przed budynkiem zostanie zrealizowanych szereg prac związanych m.in. z budową nowych miejsc parkingowych, wykonaniem miejsca postoju rowerów oraz nowego odwodnienia liniowego placu przed budynkiem, wymianą nawierzchni czy wykonaniem nasadzeń. Zakres prac obejmuje również izolację ścian fundamentowych, remont elewacji budynku z ociepleniem i montażem stolarki zewnętrznej oraz wykonanie nowych schodów zewnętrznych, dachu budynku i zabudowy poziomu technicznego.

Przetarg na wykonawcę tych prac zostanie ponownie ogłoszony w pierwszej połowie lipca br., natomiast rozpoczęcie realizacji inwestycji zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2019 r., aby nie wyłączać ośrodka z użytkowania na cały sezon zimowy. Wszystkie prace powinny zakończyć się w ciągu 395 dni od daty podpisania umowy.