Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Pomoc osobom bezdomnym

opublikowany: środa, 7. lutego 2018 - 13:55, Magdalena Łań
Strażnicy miejscy pomagają bezdomnym Fot. SM fot. Strażnicy miejscy pomagają bezdomnym Fot. SM

Miasto Stołeczne Warszawa i straż miejska pomagają bezdomnym i apelują, aby nie przechodzić obojętnie obok osób potrzebujących pomocy.


Niska temperatura, która utrzymuje się od kilku dni, może być zagrożeniem dla życia i zdrowia bezdomnych. W ostatnich dniach funkcjonariusze straży miejskiej częściej kontrolują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Tylko w ciągu ostatnich 48 godzin strażnicy miejscy pomogli  90 bezdomnym, których przewieźli m.in. do noclegowni i ogrzewalni.  
 
Strażnicy miejscy cyklicznie kontrolują ok. 140 miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. Są to m.in. tereny ogródków działkowych, pustostany, prowizoryczne namioty. Ze względu na powrót niskiej temperatury i trudne warunki atmosferyczne kontrole zostały zintensyfikowane. W ciągu ostatnich 48 godzin funkcjonariusze przewieźli do noclegowni 30 osób, kolejnych 58 – do SOdON.
 
- O różnych porach dnia sprawdzamy miejsca, w których przebywają bezdomni, udzielamy im pomocy doraźnej, sprawdzamy, czy ich życie i zdrowie nie jest zagrożone. Zwracamy również szczególną uwagę na osoby będące pod wpływem alkoholu. Niestety takich przypadków jest sporo, a pozostawienie tych osób bez pomocy może się dla nich skończyć nawet śmiercią – mówi Grzegorz Staniszewski naczelnik Wydziału Planowania i Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
 
Do bezdomnych wyjeżdża również Uliczny Patrol Medyczny. Strażnicy miejscy wspólnie z Lekarzami Nadziei i Caritas Polska w miejscu przebywania osób bezdomnych udzielają pomocy medycznej, tym razem na terenie Bielan i Żoliborza. Do tej pory Uliczny Patrol Medyczny udzielił pomocy medycznej oraz porad niemal 340 razy.
 
Tej zimy strażnicy miejscy pomogli już niemal 8 tys. osób bezdomnych, w tym ponad 1,1 tys. przewieźli do schronisk i noclegowni, ponad 3 tys. kolejnych osób trafiło do SOdON, a w ponad 130 przypadkach konieczne było wezwanie pogotowia ratunkowego. Strażnicy miejscy przekazują bezdomnym ciepłą odzież, żywność, w tym ciepłe posiłki – wydano już 2,4 tys. porcji ciepłej zupy.
 
Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!

Straż miejska apeluje, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, leżących, nietrzeźwych – niska temperatura może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Aby pomóc, wystarczy niezwłocznie powiadomić służby, w tym straż miejską. Numer alarmowy – 986.

Stołeczny ratusz pomaga bezdomnym

Miasto Stołeczne Warszawa co roku przeznacza pieniądze, które umożliwiają osobom bez dachu nad głową przetrwanie trudnych, zimowych dni. Warszawa zleca to zadanie organizacjom pozarządowym, zapewniającym m.in. schronienie i posiłek.
 
Warszawa dofinansowuje m.in. 20 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska, schroniska specjalistyczne, mieszkania treningowe) dysponujących łącznie ponad 1430 miejscami, 7 bezpłatnych jadłodajni wydających 2200 posiłków dziennie, 4 punkty poradnictwa, w tym punkt poradnictwa prowadzony przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, dwie łaźnie (w tym jedna mobilną) oraz dodatkowo w sezonie zimowym dwie dzienne ogrzewalnie. Stołeczny ratusz przeznacza na ten cel ponad 11 milionów złotych.

Sześć organizacji pozarządowych prowadzi na zlecenie miasta streetworking na rzecz osób bezdomnych w 15 dzielnicach. Zwiększyła się również liczba miejsc dofinansowywanych przez m.st. Warszawa w mieszkaniach treningowych - miasto dofinansowuje ponad 70 takich miejsc.