Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Pomoc dla lokatorów – odpracowanie długów czynszowych

opublikowany: piątek, 7. października 2016 - 9:16, Tomasz Demiańczuk

Dzięki wprowadzonemu w 2014 roku przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy zarządzeniu, mieszkańcy lokali komunalnych, będący w trudnej sytuacji, mogą odpracować długi czynszowe.


Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoliło mieszkańcom na spłatę całości lub części zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego polegającego na wykonywaniu drobnych usług i prac na rzecz miasta. Rodzaj usług i ich wycena zostały określone przez zarządy poszczególnych dzielnic. Najpopularniejsze rodzaje prac to m.in. sprzątanie ulic, podwórek, prace ogrodnicze, grabienie liści, malowanie, drobne prace remontowe, porządkowanie archiwów. Jeżeli lokator z różnych przyczyn nie może osobiście świadczyć pracy, dług może „odpracować” inna osoba, która wyrazi na to zgodę, np. ktoś z rodziny czy przyjaciół.

Od 2014 r. na Bielanach, Mokotowie, Pradze-Północ, Pradze-Południe, Targówku, na Żoliborzu, w Rembertowie oraz Wawrze zawarto 438 porozumień z osobami, które zmniejszyły swoje zadłużenie łącznie o 542 tys. zł. Każda dzielnica może wprowadzić to rozwiązanie, dostosowując je do specyfiki swojego zasobu.

Jak skorzystać z programu?
Mieszkaniec lokalu komunalnego musi złożyć wniosek o zamianę długu na świadczenie niepieniężne do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami lub burmistrza dzielnicy, w której mieszka. Potem uzgodnić zakres i rodzaj prac oraz podpisać porozumienie. Po wykonaniu prac następuje zmniejszenie długu o „odpracowaną” kwotę. Więcej informacji w dzielnicach i na stronie: www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl

Pomoc lokatorom daje efekty
W  Warszawie zmniejsza się liczba dłużników mieszkających w lokalach komunalnych z zadłużeniem powyżej trzech miesięcy (w 2015 r. w stosunku do 2010 r. liczba ta zmniejszyła się o ponad 6 tys. czyli prawie o 30%). Jest to właśnie efekt działań, które zapobiegają powstawaniu zaległości czynszowych oraz utracie mieszkania komunalnego przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Przypomnijmy, w 2015 r. ratusz wprowadził program umarzania długów. Program polega na tym, że przy spłacie części zadłużenia jednorazowo lub w ratach, pozostała jego część zostanie, po spełnieniu określonych warunków, umorzona. Aplikacja do programu trwała do 21 września 2015r. i przystąpiło do niego ponad 3,1 tys. osób. Mieszkańcy domów komunalnych mogą ubiegać się również w innym trybie o umorzenie lub rozłożenie na raty zadłużenia, dostosowując wysokość rat do swoich możliwości finansowych.

Warszawa stara się pomóc lokatorom, zanim będą mieli duże zaległości. Osoba, która zaczyna mieć kłopoty z regularnym płaceniem czynszu, już w pierwszym miesiącu dostaje informację o możliwości ubiegania się o obniżkę czynszu, dodatek mieszkaniowy, czy też o zamianie mieszkania na lokal mniejszy, z niższym czynszem.

Pliki do ściągnięcia

  1. Możesz odpracować niezapłacony czynsz - informacje (plik: odpracowanieczynszu.pdf, rozmiar pliku: 448.92 KB)