Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Pomnik Bitwy Warszawskiej - wyniki konkursu

opublikowany: środa, 26. lutego 2020 - 11:05, Magdalena Łań

W czwartek, 27 lutego, o godz. 10.00 (PKiN, sala M. Skłodowskiej, IV piętro) zapraszamy przedstawicieli mediów na ogłoszenie wyników konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na projekt pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku.


W konferencji prasowej udział wezmą:
Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego,
Renata Kaznowska, sędzia, wiceprezydent Warszawy,  
Ewa Malinowska-Grupińska, sędzia, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy,
Marlena Happach, przewodnicząca sądu, architekt, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora zabytków,

Przedmiot konkursu
Rada m.st. Warszawy 4 lipca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r. w rejonie pl. Na Rozdrożu. Inwestorem pomnika będzie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.  
Konkurs  będzie polegał na wykonaniu koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 r., wraz z zagospodarowaniem terenu, na którym ma zostać posadowiony. Autorowi pracy konkursowej, która zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą, zostanie udzielone zamówienie na uszczegółowienie pracy konkursowej, w trybie negocjacji z wolnej ręki. W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawa zaplanowało na wykonanie prac, realizowanych na podstawie pracy konkursowej, kwotę 3 000 000 zł.

Skład sądu konkursowego:
Marlena Happach, przewodnicząca Sądu, architekt, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,

dr Adam Buława, sędzia, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Maria Dydek, sędzia referent, architekt, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków,
dr Piotr Szpanowski, zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Agnieszka Gosik, sędzia, architekt, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta,
Renata Kaznowska, sędzia, zastępca prezydenta m.st. Warszawy,
dr Tomasz Konior, sędzia, architekt,
prof. dr hab. Wiesław Koronowski, sędzia, Wydział Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ,
Paweł Kurtyka, sędzia, architekt,
Maciej Kuryłowicz, sędzia, architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich,
Ewa Malinowska-Grupińska, sędzia, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy,
Piotr Mazurek, sędzia, radny Rady m.st. Warszawy,
Jarosław Sellin, sędzia, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
dr Paulina Sikorska, sędzia,  wiceprezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich i członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich
Adam Siwek, sędzia, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej,
dr Agata Szydłowska, sędzia, Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wojciech Wagner, sędzia, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
Piotr Walkowiak, sędzia, architekt,
Zbigniew Wieloch, sędzia, architekt, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta,
Tomasz Żyłka, sędzia, radny Rady m.st. Warszawy.