Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Południowa Obwodnica Warszawy – stoimy po stronie mieszkańców

opublikowany: wtorek, 13. października 2020 - 18:05, Maciej Dziubiński

Zbliża się termin oddania do użytkowania Południowej Obwodnicy Warszawy, za wykonanie której odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy oraz władze miasta są zaniepokojeni pojawiającymi się w przestrzeni publicznej propozycjami rozwiązań.


Południowa Obwodnica Warszawy to ważna inwestycja, jednak dla mnie i dla miasta najważniejsze jest bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców. W ostatnim czasie dochodziły do nas niepokojące informacje nt. rozwiązań komunikacyjnych proponowanych przez inwestora i wykonawcę, dlatego postanowiłem przekazać oficjalne stanowisko miasta do Pana Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Nie ma zgody na tranzyt

Wielkimi krokami zbliża się deklarowany przez inwestora i wykonawcę termin zakończenia prac nad Południową Obwodnicą Warszawy. Dziś wiemy, że części prac nie uda się wykonać. Jednym z kluczowych dla mieszkańców Warszawy jest tunel w ciągu POW, którego termin zakończenia uległ znacznemu odsunięciu w czasie.

W przestrzeni publicznej pojawiały się propozycje rozwiązań, na które jako miasto nie możemy się zgodzić. Jedną z nich było wyznaczenie objazdu niegotowego tunelu przez lokalne ulice.

W naszej ocenie dopuszczenie do ruchu odcinka POW od Węzła Lubelska do Węzła Patriotów spowoduje niekontrolowany dopływ ruchu tranzytowego, a następnie rozpłynięcie się ww. ruchu w układzie dróg lokalnych nieprzystosowanych i nieplanowanych do prowadzenia ruchu tranzytowego. Przekładałoby się to na ogromne zagrożenie w BRD oraz zablokowaniem ruchu lokalnego w dzielnicy Ursynów.

Akceptowalne jest wyłączenie dopuszczenia ruchu na odcinku Węzeł Patriotów – Węzeł Przyczółkowa. Takie rozwiązanie umożliwi skomunikowanie oddanego do użytkowania fragmentu POW z lokalnym układem drogowym na terenie miasta nie powodując utrudnień i zagrożenia dla BRD.

Jasne stanowisko  

M.st. Warszawa od samego początku sprzeciwiało się opisywanym wyżej rozwiązaniom proponowanym przez inwestora i wykonawcę POW.

Nie możemy pozwolić na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaczne utrudnienia dla mieszkańców.

Na tę decyzję miała wpływ również gwałtowna i negatywna reakcja lokalnej społeczności.