Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Plan dla Warszawy 2014-2020

opublikowany: czwartek, 6. czerwca 2013 - 13:41, Magdalena Łań
Debata nt. funduszy unijnych dla Warszawy. Fot. R. Motyl fot. Debata nt. funduszy unijnych dla Warszawy. Fot. R. Motyl

W latach 2014-2020 do Polski z unijnego budżetu trafi ponad 300 mld zł. Jak te pieniądze wpłyną na rozwój stolicy? Wiceprezydent Michał Olszewski wraz z przedstawicielami warszawskiego samorządu, organizacji społecznych i biznesu przedstawił postulaty Warszawy Ministerstwu Rozwoju Regionalnego.


Spotkanie w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego było podsumowaniem cyklu trzech debat, podczas których omawiano najważniejsze dla miasta sprawy w kontekście pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. W trakcie spotkania wiceprezydent Michał Olszewski przekazał na ręce przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokument, który jest katalogiem miejskich potrzeb inwestycyjnych, warunkujących rozwój strategiczny Warszawy.

W obliczu nowych wyzwań i możliwości, jakie otwiera perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020, nakreślony został pakiet potrzeb inwestycyjnych m.st. Warszawy, który dzięki współfinansowaniu z funduszy europejskich miasto chcieliby zrealizować. W proces wspólnego kreślenia planów projektowych miasta po 2014 roku włączeni byli eksperci i sami mieszkańcy. Uczestnicząc w trzech turach debat społecznych w styczniu, lutym i kwietniu bieżącego roku, zgłosili problemy i inicjatywy dotyczące sfery społecznej, rozwoju innowacyjnego i zrównoważonego.

Ich pomysły stały się kanwą dokumentu przekazanego szefowej resortu rozwoju regionalnego i bodźcem do dalszego, równie wytężonego działania władz miasta w celu pozyskania funduszy na urzeczywistnienie tych propozycji projektowych. Dlatego w trosce o przyszły rozwój miasta stołecznego, który jest współzależny od poczynionych i planowanych inwestycji średnio i długookresowych, sformułowano postulaty, które są wyrazem oczekiwań mieszkańców i władz m.st. Warszawy, wpisując się w rozwój strategiczny miasta.

Pod koniec stycznia odbyło się pierwsze z serii spotkań na temat najważniejszych, z punktu widzenia warszawiaków, kierunków dalszego rozwoju miasta. W praskim Centrum Promocji Kultury dyskutowano na temat ram społecznych, jakie muszą być uwzględnione przy planowaniu kolejnych miejskich przedsięwzięć. W lutym, w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, omawiano problematykę wspierania nowoczesnego biznesu w stolicy. Tematem trzeciej, kwietniowej debaty był rozwój infrastruktury miejskiej przyjaznej warszawiakom: budowanie zrównoważonej strategii transportu publicznego oraz efektywności energetycznej.

Pliki do ściągnięcia

  1. Więcej informacji (plik: 3_0_debaty_material_koncowy.pdf, rozmiar pliku: 390.69 KB)