Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Pierwszy rok prezydentury Rafała Trzaskowskiego - Strona 2

POLITYKA MIESZKANIOWA
12. W 2019 r. przeznaczyliśmy 235 mln złotych na remonty i modernizację miejskiego zasobu mieszkaniowego. W ramach tej kwoty do końca roku wyremontujemy m.in. ponad 2000 pustostanów.

W tym roku podłączymy do sieci ciepłowniczej kolejnych 60 budynków z ok. tysiącem lokali w ramach projektu „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”. Od 2010r. podłączyliśmy już ponad 190 budynków z 3760 lokalami (przeznaczyliśmy na ten cel 62 mln). Łączny koszt programu to 125 mln zł.

Miasto prowadzi działania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Są to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Na modernizację 64 budynków przeznaczyliśmy kwotę 120 mln. Do końca 2018 roku zmodernizowano 21 budynków za 36 mln złotych. Trwa modernizacja kolejnych 19, remonty trzech zakończą się jeszcze w tym roku (Targowa 12, Łochowska 37 i Ząbkowska 36).

Przeznaczmy też 30 mln złotych na program budowy wind w budynkach komunalnych (95 wind osobowych w 58 budynkach z blisko 1800 lokalami).  W latach 2019-2021 przeznaczymy na to na łączną kwotę ok. 17 mln zł.

13. Przyspieszyliśmy budowę nowych mieszkań miejskich. Do końca 2019 r. Warszawa i jej spółki TBS oddadzą do użytku 236 nowych lokali.

W tym roku przekazaliśmy już klucze do lokali przy ul. Berenta, Małej 15 i Łomżyńskiej 20. A niebawem pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do lokali w budynkach komunalnych przy ul. Zagłoby (Ursus) i  ul. Bambusowej (Wawer) oraz w budynkach TBS przy ul. Korzona (Targówek) oraz ul. Stalowej 29 (Praga-Północ).  
Trwają lub przygotowywane są inwestycje, w ramach których do użytku zostanie oddanych 1700 takich mieszkań. Miasto przeznaczy na ten cel blisko 370 mln zł.

14. Uruchomiliśmy program pomocy dla lokatorów domów komunalnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i mają zaległości w opłacaniu czynszu.
Nowy program pomocy dla dłużników czynszowych wszedł w życie 29 czerwca br. i zakończy się w 2030 roku. Dzięki wprowadzonym zasadom, warszawiacy mogą częściowo spłacić dług w dogodnym dla siebie okresie, nawet do 10 lat. A po spłacie części zadłużenia pozostała kwota zostanie umorzona. Wnioski można składać do końca przyszłego roku. Do 32 tys. osób wysłano już zawiadomienia o możliwości przystąpienia do restrukturyzacji długów.

POLITYKA ZDROWOTNA
15. Otworzyliśmy dwa nowe Dzienne Domy Opieki Medycznej (DDomy) - na Białołęce i w Wawrze.

Domy powstały z myślą głównie o seniorach. Wśród osób korzystających ze wsparcia połowę podopiecznych powinny stanowić osoby powyżej 65 r.ż. których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, ale nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego. Do DDom-ów mogą być zatem przyjęte osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, rehabilitacji. Pobyt jest dla podopiecznych bezpłatny. Projekt uzyskał dofinansowanie unijne.

16. Zwiększyliśmy miejskie wsparcie dla rodziców starających się o dziecko metodą in vitro: dofinansowanie wynosi 6 000 zł dla jednej pary.

Obecny program będzie obowiązywała do 2022r, łącznie przeznaczyliśmy na niego 33 320 510 zł. Od listopada 2017 r. (czyli wtedy gdy ruszyła I edycja programu w Warszawie) do końca października 2019 r. z programu skorzystało 2718 par. Potwierdzono 1537 ciąży klinicznych. Dotychczas urodziło się 496 dzieci.

17. W dwóch warszawskich szpitalach, na Solcu i w Praskim, otworzyliśmy pierwsze gabinety ginekologiczne dla osób z niepełnosprawnościami.

Ułatwieniem dla pacjentek jest nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim forma zapisów i przebieg samej wizyty lekarskiej. Uruchomienie gabinetów poprzedzone zostało cyklem szkoleń personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i położnych. Uruchomiono specjalny telefon i adres mailowy służące do zapisów, możliwe jest zamówienie asysty przy dotarciu do lekarza oraz tłumacza migowego. Funkcjonowanie gabinetów w szpitalach Praskim i Soleckim sfinansowane zostały z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1,1 mln zł.

  • Uruchomiliśmy pierwszy w Polsce miejski program szczepień przeciw grypie dla kobiet w ciąży.
  • Uruchomiliśmy też miejski program szczepień przeciw HPV dla dziewczynek i chłopców.

POLITYKA SPOŁECZNA
18. Uruchomiliśmy program wsparcia dla seniorów 75+ „Złota rączka”. Opłaceni przez miasto fachowcy dokonują drobnych napraw w domach seniorów.

Z tej formy pomocy skorzystało 750 osób, w budżecie miasta zarezerwowaliśmy środki na rozszerzenie programu.

SPORT, REKREACJA
19. W tym roku rozpoczęliśmy rewitalizację Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, a  boiska sportowe "Orlik" zostaną zadaszone halami pneumatycznymi.

Rewitalizacja ośrodka „Hutnik” zakłada stworzenie całorocznej bazy treningowej dla piłkarzy z możliwością organizowania meczy piłkarskich do III ligi włącznie. Miłośnicy tenisa ziemnego będą trenować na czterech nowych kortach, będą to obiekty całoroczne.

Powstaną nowe zaplecza szatniowo-sanitarne. Modernizacji ulegnie także teren przyległy wraz z drogami, ciągami pieszymi oraz parkingiem. Zostanie przebudowana ul. Marymoncka co usprawnieni wjazd do ośrodka. Na rewitalizację obiektu przy ul. Marymonckiej m.st. Warszawa przeznaczyło 41,8 mln zł.

Do końca roku zadaszymy halami pneumatycznymi pierwsze trzy boiska „Orlik” na Białołęce, Mokotowie oraz w Ursusie.  Natomiast czwarty „Orlik” na Pradze-Północ, zyska pneumatyczne przykrycie w 2020 roku. Na zadaszenie wymienionych obiektów m.st. Warszawa przeznaczyło kwotę blisko 4 000 000 zł.

BEZPIECZEŃSTWO 
20. Warszawa zapłaciła policji 4,6 mln złotych za  20 tysięcy służb ponadnormatywnych. Opłacone przez miasto dodatkowe patrole zostały skierowane m.in. na most Poniatowskiego.

Dodatkowe służby ponadnormatywne na moście Poniatowskiego obecne są od lutego tego roku. Od tego czasu przeprowadzono blisko 2250 kontroli drogowych. W 1247 przypadkach zakończyły się one mandatami karnymi, a w 349 pouczeniami. W 65 przypadkach kontrole zakończyły się zatrzymaniem prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym, a w 16 skierowano sprawy do sądu o ukaranie.

Służby ponadnormatywne policjanci pełnią w najbardziej niebezpiecznych miejscach wskazanych przez warszawiaków na spotkaniach grup osiedlowych w ramach miejskiego programu „Bezpieczne osiedle”. Średnio w miesiącu na terenie stolicy wskazywanych jest około 100 takich lokalizacji, które obejmowane są szczególnym nadzorem policji.

Wg. „Barometru warszawskiego” bezpieczeństwo w mieście oceniane jest przez mieszkańców bardzo wysoko. 90% respondentów ocenia je dobrze, a 91% czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku.

Pliki do ściągnięcia

  1. Prezentacja (plik: spelniamy_obietnice_prezentacja_rgb_07.pdf, rozmiar pliku: 2998.95 KB)