Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Pierwsza debata z cyklu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”

opublikowany: poniedziałek, 9. września 2013 - 16:14, Rafał Motyl

Warszawa 2.0 ma być miastem bezpiecznym i uporządkowanym, ma być miastem dialogu, komunikacji i zaufania, ma być miastem odpowiadającym na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Częścią tych zmian jest wprowadzenie budżetu obywatelskiego.


O budżecie obywatelskim rozmawiać będziemy we wtorek, 10 września, w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselska 23, I piętro. Debatę otworzy Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz o godz. 9.30.

Warszawę 2030 roku widzę jako atrakcyjną, nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się metropolię z gospodarką opartą na wiedzy, Środkowoeuropejskie centrum finansowe, miasto zajmujące znaczące miejsce wśród najważniejszych stolic europejskich. Warszawa w naszej wizji to wspólnota otwarta i dostępna, miasto wysokiej jakości życia, ważne centrum kultury europejskiej o dobrze zorganizowanej przestrzeni publicznej, miasto z duszą – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Pierwsza debata z cyklu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” odbędzie się już jutro i będzie dotyczyła budżetu obywatelskiego w Warszawie. W trakcie całodniowej konferencji będziemy rozmawiać m.in. o planowanym w Warszawie budżecie obywatelskim oraz o realizacji budżetów obywatelskich w innych polskich miastach. Do uczestnictwa zaproszeni zostali członkowie rad osiedli, lokalne organizacje pozarządowe, aktywiści społeczni oraz przedstawiciele samorządu warszawskiego.

W stolicy mieszkańcy będą współdecydować o wydatkach z miejskiej kasy, w ramach budżetów dzielnicowych. Wstępne założenia przewidują, że łączna kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców nie powinna być mniejsza niż 0,5 – 1,0% budżetu dzielnicy. Dzielnicowe wydatki będą kształtowane w ten sposób począwszy od 2015 r. 

 

Cykl debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” zakłada realizację następujących spotkań:

10 września - Budżet partycypacyjny w Warszawie – jak współtworzyć budżet obywatelski wraz z mieszkańcami? (podsumowanie)
16 września - Polityka rodzinna - jak tworzyć warunki dla rodzin z dziećmi?
20 września - W którą stronę zmierzają miasta na świecie? Jak wykorzystać miejską przestrzeń do inspiracji/innowacji/kreacji? - TEDxCity 2.0 (podsumowanie)
25 września - Rewitalizacja - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic? (podsumowanie)
1 października - Warszawa obywatelska - jak budować nowoczesne społeczeństwo obywatelskie?
8 października - Tożsamość Warszawy - jaką Warszawę chcielibyśmy pokochać? (podsumowanie)
22 października - Raport z realizacji strategii rozwoju Warszawy - w jakim jesteśmy miejscu? (podsumowanie)
29 października - Wpłyń na Wisłę - przyjdź na brzeg (podsumowanie)
6 listopada - Ludzki wymiar miasta - jakie powinno być miasto dla ludzi?
14 listopada - Jak rozmawiac o zieleni?
19 listopada - Skojarz z Warszawą, dodaj do ulubionych! Kontynuacja debaty o tożsamości stolicy (podsumowanie)
28 listopada - Czy Warszawa może stać się „co-working hot spot? w ramach Warszawskich Dni Przestrzeni Twórczej Współpracy
- Przestrzeń miejska – 10 miejsc, które chciałabym/chciałbym zmienić w Warszawie (data debaty zostanie podana w późniejszym terminie)

List Prezydent m.st. Warszawy do organizacji pozarządowych

Pliki do ściągnięcia

  1. Program (plik: program_budzet_obywatelski.pdf, rozmiar pliku: 580.97 KB)