Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Karta warszawiaka - już dostępna - Strona 4

Kolejną zaletą nowej taryfy biletowej będzie jej uproszczenie. Ograniczona zostanie liczba rodzajów i typów biletów. Zlikwidowane zostaną te, które cieszą się najmniejszą popularnością, czyli bilety 40 i 60 minutowe.

Ułatwione zostanie również korzystanie z komunikacji poprzez likwidację biletu jednorazowego, który trzeba kasować w każdym pojeździe. Bilet jednorazowy ważny tylko w pierwszej strefie zostanie zastąpiony biletem jednorazowym przesiadkowym (ważnym również tylko w pierwszej strefie), który będzie ważny przez 75 minut i będzie umożliwiał, w czasie ważności, korzystanie z kilku środków komunikacji lub będzie uprawniał do dojechania do ostatniego przystanku na trasie danej linii. Bilet jednorazowy ważny w obu strefach zostanie zastąpiony analogicznym biletem ale ważnym przez 90 minut. Dla pasażerów będzie to duża wygoda. Osoby niekorzystające z biletów okresowych lub czasowych nie będą już musiały, po każdej przesiadce kasować oddzielnego biletu. Będzie to nie tylko rozwiązanie znacznie bardziej wygodne, ale również i znacznie tańsze dla osób, które w czasie podróży komunikacją miejską korzystają z różnych linii lub różnych środków transportu.

Bilet 3-dniowy zostanie zaś zastąpiony biletem weekendowym, który będzie ważny od godz. 19.00 w piątek, do godz. 8.00 w poniedziałek w pierwszej i drugiej strefie. Do taryfy wprowadzony zostanie także specjalny bilet weekendowy grupowy, z którego będą mogły korzystać grupy maksymalnie 5-osobowe, które będą chciały np. zwiedzać miasto korzystając z przejazdów komunikacją miejską. Zasady jego ważności będą identyczne jak w przypadku biletu weekendowego dla jednej osoby.

W nowej taryfie zmienią się też opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu lub jazdę bez ważnego dokumentu poświadczającego prawo do ulgi oraz za zatrzymanie środka transportu bez przyczyny. Zmienią się również opłaty manipulacyjne, których wartość, dla wygody pasażerów, zostanie zaokrąglona do pełnych złotych.

Gdzie można się dowiedzieć?
Szczegółowe informacje dotyczące cen, ulg, warunków korzystania z Karty warszawiaka i Karty młodego warszawiaka, zasad zwrotów nieskasowanych biletów oraz możliwości korzystania z biletów skasowanych przed 1 stycznia 2014 r. są na stronie internetowej www.ztm.waw.pl oraz pod numerem telefonu (24h) 19115. Informacje można również uzyskać wysyłając maila na adres: taryfa@ztm.waw.pl oraz w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

Plakaty i ulotki informujące o Karcie warszawiaka i młodego warszawiaka oraz o nowej taryfie biletowej będą także m.in. w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, placówkach oświaty, kultury, sportu, w pojazdach i na przystankach komunikacji miejskiej.