Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Karta warszawiaka - już dostępna - Strona 3

Ulgi w komunikacji publicznej
Osoby płacące podatki w stolicy zapłacą mniej za bilety długookresowe. W przyszłym roku bilet 30-dniowy będzie kosztować 110 zł (obecnie 100 zł), a w ramach Karty warszawiaka tylko 98 zł. Osoby korzystające z biletów 90-dniowych, z Kartą warszawiaka nie odczują zmian w cenie – dalej będą jeździć za 250 zł, pozostali będą musieli zapłacić 280 zł. Karta Warszawiaka ma obowiązywać w obu strefach biletowych, czyli będą mogli z niej korzystać ci, którzy mieszkają w stolicy, ale do pracy dojeżdżają pod Warszawę.

Dzieci, których rodzice rozliczają się z podatku dochodowego PIT w stołecznych urzędach skarbowych skorzystają z tańszych biletów komunikacji miejskiej ważnych w 1. strefie biletowej. Bilet 30-dniowy w ramach Karty młodego warszawiaka będzie kosztował zaledwie 49 zł, dla pozostałych 55 zł. Koszt biletu 90-dniowego wyniesie 125 zł, pozostali zapłacą 15 zł więcej. Ponadto, rodzice z rodzin wielodzietnych z trojgiem dzieci, płacący podatki w stolicy, już nie będą musieli kupować dla dzieci biletów miesięcznych czy kwartalnych - w nowej taryfie biletowej pojawi się roczny bilet za cenę 99 zł dla każdego dziecka. I co ważne – jeżeli jedno z dzieci z tych rodzin przekroczy 20 rok życia, pozostałe dzieci nie stracą uprawnień do ulg. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci nie zmienią się. Rodzice dzieci które już posiadają bilet nie muszą go wymieniać a tylko wnioskować o wydanie hologramu.

Nowe ceny biletów długookresowych

BILET OBECNA CENA BILET NA KARTĘ WARSZAWIAKA POZOSTALI
30 DNIOWY (I) 100 zł 98 zł 110 zł
30 DNIOWY (I i II) 196 zł 196 zł 210 zł
90 DNIOWY (I) 250 zł 250 zł 280 zł
90 DNIOWY (I i II) 474 zł 482 zł 536 zł

Nowe ceny ulgowych biletów długookresowych

BILET OBECNA CENA ULGOWE
BILET NA KARTĘ MŁODEGO  WARSZAWIAKA POZOSTALI
30 DNIOWY (I) 50 zł 49 zł 55 zł
30 DNIOWY (I i II) 98 zł
105 zł
90 DNIOWY (I) 125 zł 125 zł 140 zł
90 DNIOWY (I i II) 237 zł
268 zł