Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Odsłonięcie tablicy pamięci Bronisława Geremka

opublikowany: poniedziałek, 17. września 2018 - 11:32, Konrad Klimczak

W środę, 19 września o godz. 15.00, nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej Bronisława Geremka. Uroczystość odbędzie się u zbiegu ulic Królewskiej i Marszałkowskiej (skwer B. Geremka).


Nie obowiązują akredytacje dziennikarskie, dla mediów zainteresowanych obsługą wydarzenia będą przygotowane dwie zwyżki prasowe i kostka dziennikarska. Zwyżki ustawione będą vis a vis tablicy oraz po jej lewej stronie.

Profesor Bronisław Geremek (1932-2008) - historyk, polityk, profesor nauk humanistycznych. Od połowy lat 70. aktywnie działał w polskiej opozycji demokratycznej. W 1989 r. brał udział w rozmowach plenarnych w czasie obrad Okrągłego Stołu. W latach 1997–2000 obejmował stanowisko ministra spraw zagranicznych. Działał na rzecz wprowadzenia Polski do NATO i Unii Europejskiej. Od 2004 r. poseł do Parlamentu Europejskiego.

(…) w strategicznych decyzjach Unii Europejskiej powinna znajdować wyraz świadomość, w jakich dziedzinach Europa może odwoływać się do swoich doświadczeń i jakim decyduje się udzielić preferencji. Sądzę, że taką dziedziną jest demokracja. Nie należy poddawać się przekonaniu, że jest ona już uniwersalnie akceptowana i że kumuluje stałe postępy. Wymaga nieustannej redefinicji.

                                                                                   Bronisław Geremek

 „Europa i świat”, „Unia & Polska. Niezależny Magazyn Europejski” 2004, nr 6–7 (109–110)